Browse
from 

Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene / Peštál, František -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Valentinagraptus a new genus of plectograptid graptoloid from the lower Ludlow (Silurian) of Barrandian, Bohemia / Piras, Sergio -- In: Geological journal -- ISSN 0072-1050 -- Vol. 41, no. 5 (2006), p. 581-590
Zdroj: ČGS (UNM)
Valid publication of the name Tricholomopsis flammula (Fungi, Basidiomycota, Tricholomataceae), a species clearly separated from T. rutilans / Holec, Jan -- In: Journal of the National Museum (Prague), Natural History Series -- ISSN 1802-6842 -- Roč. 178, č. 3 (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Validace jména Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones: Araceae)
Validace terénního rentgen-fluorescenčního spektrometru pro potřeby analýz půd, říčních sedimentů a suspendované hmoty / Geršl, Milan, Knésl, Ilja -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 16, č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Validation of 3D synthetic seismograms based on the ray-Born approximation / Šachl, Libor -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 57, no. 1 (2013), p. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones: Araceae) / Herman, Alexei Borisovič, Kvaček, Jiří -- In: Časopis Národního muzea, řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 174, č. 1-4 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: NM
Validation of Araciphyllites austriacus J. Kvaček et Herman (Monocotyledones:Araceae) / Herman, Alexej Borisovič, Kvaček, Jiří, 1937- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Vol. 174, no. 1-4 (2005), p. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks / Brož, M., Doležalová, L., Hanuš, R., Křížová, H., Michálková, J., Milický, M., Nakládal, P., Navrátil, Tomáš, Polák, M., Rohovec, Jan, Rousová, P., Sosna, K., Vaněček, M., Záruba, J. -- In: ICP Information Newsletter. CD-ROM edition -- Roč. 34, 4/6 (2008), s. 1343396-1343396
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Validation of modeling team solution and matrix porosity of granitic rocks / Brož, Milan, Doležalová, Lucie, Hanus, Radek, Křížová, Hana, Michálková, Jana, Milický, Martin, Nakládal, Petr, Navrátil, Tomáš, 1976-, Polák, Michal, Rohovec, Jan, 1971-, Rousová, Petra, Sosna, Karel, Vaněček, Michal, Záruba, Jiří -- In: 33rd International Geological Congress : 6-14 August 2008 Oslo, Norway : abstract CD-ROMaInternational Geological Congress (33. : 2008 : Oslo, Norsko) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Validation of transport and friction formulae for upper plane bed by experiments in rectangular pipe / Krupička, Jan, Matoušek, Václav, 1963-, Picek, Tomáš, 1974- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 61, no. 2 (2013), p. 120-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Validopteris integra (Gothan, 1906) Bertrand, 1932 from the Westphalian B of the Intrasudetic Basin / Šimůnek, Zbyněk -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 4 (1987), p. 207-212, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Valkeřice-Merboltice : uhelná štola / Kolčava, Michal -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 9 (2001), s. 23
Zdroj: ČGS (UNM)
Valley incision in the Nízké Tatry Mts. (Slovakia) estimated based on paleomagnetic and radiometric cave sediment datings / Bella, P., Chadima, Martin, Čížková, Kristýna, Granger, D. E., Hercman, H., Holúbek, P., Kadlec, Jaroslav, Orvošová, M., Pruner, Petr, Schnabl, Petr, Šlechta, Stanislav -- In: 16th International Congress of Speleology : Czech Republic, Brno July 21-28, 2013 : proceedings. 3 -- S. 94-95
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Valleys of the eastern margin of the Bohemian massif briefoutline of their origin, age and natural hazards / Hrádek, Mojmír -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 8, č. 8 (1995), s. 29-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 26. 4. 1988 / Pačesová, Magdalena -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 4 (1988), s. 439-440
Zdroj: ČGS (UNM)
Valné shromáždění Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - 29.4. 1985 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Valorization of ecological stability of the Labe River floodplain during Late Glacial and Holocene (pollen analysis)
A valorization of originally non-classified hard coal reserves in the seams of Žacléř Formation exploited by an opencast mining method
Valounová asociace štěrkopísků nízké říční terasy v Brně-Pisárkách (24-34, Ivančice) / Karásek, Jaromír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)