Browse
from 

Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu : 12-41 Beroun / Halavínová, Michaela, Janečka, Jiří, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Variské žíly a hydrotermální fluida ze spodnopaleozoických sedimentů pražské pánve Barrandienu / Janečka, Jiří, Krmíčková, Michaela, Slobodník, Marek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2006, č. 1 (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Variskischer Granitmagma und die zugehörigen Mineralisationen im westlichen Krušné hory (böhmischen Erzgebirge) und im Slavkovský les (Kaiserwald). (Excursion G am 17.April 1998) / Breiter, Karel, 1956- -- In: Jahresberichte und Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereines, Neue Folge. Neue Folge -- ISSN 0078-2947 -- Jg. 80 (1998)
Zdroj: ČGS (UNM)
Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika) -- In: Český kras -- s. 60-64
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Variský hydrotermální paleokras a kalcitové žíly ve Velkolomu Čertovy schody-východ (Český kras, Česká republika) / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 24 (1998), s. 60-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Variský overprint remanentní magnetizace na horninách Českého masívu / Krs, Miroslav, Krsová, Marta, Pruner, Petr -- In: Sborník referátů ze semináře "Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii" -- s. 83-87
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die variszische Entwicklung auf Kartenblatt 16 Freistadt / Finger, Friedrich, Friedl, Gertrude, Haunschmid, B., Rockenschaub, Manfred, Schermaier, A., Schubert, Gerhard -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Jg. 49 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Variszische Fahrstuhltektonik und cadomisches Basement im Westteil der Böhmischen Masse / Vejnar, Zdeněk, Zulauf, G. -- In: Oberrheinischer Geologischer Verein. Jahresberichte und Mitteilungen -- Roč. 85, - (2003), s. 295-315
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Die variszische Gebirgsbildung im Saxothuringikum - Abbildung der Kollision zwischen Gondwana und Laurussia / Kroner, Uwe -- In: Schriftenreihe der Deutschen geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- Nr. 34 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
Variszische Schertektonik im Moldanubikum der Boehmischen Masse: Deformations-, Schwere-, K-Ar- und Rb-Sr-Daten des variszischen Choustník Orthogneises
Die variszischen Granitoide Mitteleuropas: Typologie, potentielle Quellen und tektonothermische Zusammenhänge
Varlamoffit z Vernéřova u Aše : (11-11 Aš) / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 117-119, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)
Varlamoffite from the locality Bajan Mod in Mongolia
Varlamoffite from Vernéřov near Aš (Czech Republic)
Varying denudation and uplift pattern across the Elbe Fault System, East Germany / Kopp, J., Lisker, F., Ventura, B. -- In: Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften -- ISSN 0936-7063 -- No. 49 (2006), p. 153-154
Zdroj: ČGS (UNM)
Váté písky jižních Čech / Konoupková, Petra, Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 3 (2002), s. 195-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Váté písky na území města Brna : 24-32 Brno / Bajer, Aleš, 1975-, Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12 (2005), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Váté písky na území města Brna / Bajer, A., Lisá, Lenka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 12, - (2005), s. 5-7
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Váté písky v Brně? / Lisá, Lenka -- In: 10. KVARTÉR. Sborník abstraktů -- s. 22
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
VaV project' Sokolov- Karlovy Vary town agglomeration affected by coal and non ore raw materials mining and rehabilitation of this area.