Browse
from 

Velikost genitálií indikuje klimatické změny : rekonstrukce klimatu ve čtvrtohorách podle fosilního hmyzu / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 7 (1999), s. 374-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Velikost genitálií indikuje klimatické změny / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 78, č. 7 (1999), s. 375-376
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velikost, tloušťka a skulpturace schránek v závislosti na prostředí / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 99-113, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Velikostní distribuce pórů permokarbonských arkóz a křídových pískovců, sledovaná pomocí rtuťové porózimetrie / Rathouský, Jiří, Schneider, Petr, Šrámek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 79-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Veľká Fatra - kraj pěnitcových převisů / Ložek, Vojen -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 55, č. 6 (2000), s. 178-183
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká jezera ve zbytkových jamách po těžbě uhlí / Přikryl, Ivo, 1952- -- In: Veronica -- ISSN 1213-0699 -- Roč. 27, č. 5-6 (2013), s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5. září 1890 - modelová situace pro 21. století? / Cílek, Václav -- In: Český kras -- s. 77-81
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká povodeň na Berounce ve dnech 2.-5.září 1890 - modelová situace pro 21. století? / Cílek, Václav, jr. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 25 (1999), s. 77-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Velká povodeň se určitě brzy vrátí. Proč čekal záplavy v Čechách a jak ještě mohou vypadat, píše pro MF DNES geolog Václav Cílek / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 13, - (2002), s. C6 a C8
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká slaná anomálie a počasí na Milešovce / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 5 (1994), s. 248
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu / Brom, Radim, Bruthans, Jiří, Kolčava, Michal, Přibil, Martin -- In: Krasová deprese -- ISSN 1214-6021 -- Č. 8 (2000), s. 2-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí / Vašků, Zdeněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 7 (2002), s. 373-374
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké drúzové dutiny na rudních ložiskách Čech / Litochleb, Jiří, 1948-, Litochlebová, Eva -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 4 (2003), s. 243-251
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti) -- s. 206-206
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké historické povodně v jižních Čechách a jejich impakty / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 1230-1236
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Velké i malé problémy při zavádění výpočetní techniky v geologii (co chceme - peníze-lidi-vztahy mezi odborníky) / Hon, Jan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Geoinformatika -- s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea / Hrazdil, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 22-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké mocnosti a vysoké hodnoty rýchlosti sedimentácie neogénu cirkummediteránnej oblasti; aplikácia výsledkov projektu IGCP č.25; časť 4
Velké podeformační krystaly zirkonů z granulitů Plešovic / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 136
Zdroj: ČGS (UNM)
Velké povodně na Odře v 19. a počátkem 20. století a jejich impakty / Munzar, Jan, Ondráček, Stanislav -- In: Hydrologické dni 2005 -- s. 564-569
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG