Browse
from 

Vliv O-D charakteru distribuce atomů Si, Al, Na, Ca na strukturu krystalů zeolitů / Pechar, František -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 13-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku / Sova, Vít, Tippl, Martin, 1962- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 2 (1999), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008 / Hanslík, Eduard, Ivanovová, Diana -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. 6 (2009), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi / Hanslík, Eduard, Ivanovová, Diana, Šimonek, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 48, č. 1 (2006), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy / Kuráž, Václav, 1939-, Soukup, Mojmír, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 8 (2004), s. 246-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě / Čúzová, Kateřina, Kříž, Hubert -- In: Conference Proceedings Toxic Organic Compouds in the Environment -- s. 277-281
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv osamocených antropogenních vodičů na měření metodou DEMP / Novák, Petr (2003) -- In: Sborník vědeckých prací VŠB - Technické university Ostrava, Řada stavební -- ISBN 80-248-0499-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Vliv oteplování na chemismus vod šumavských jezer / , , Kopáček, Jiří, Majer, Vladimír -- In: Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference -- S. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv parametrů procesu na emise stopových prvků z fluidního spalování hnědého uhlí / Havránek, Vladimír, Kučera, Jan, Kugler, Josef, Schwarz, Jaroslav, Smolík, Jiří, Sýkorová, Ivana, Veselý, Václav -- In: Ovzduší'99. Book of Abstracts. -- s. 133-138
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv PCE superplastifikátorů na směsi cementu s vápencem / Boháč, Martin, Staněk, Theodor, Všianský, Dalibor (2009)
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vliv pedogenetických procesů na vytváření pórových systémů a následně na hydraulické vlastnosti půd / Kodeš, V., Kodešová, R., Žigová, Anna -- In: Pedogeneze a kvalitativní změny půd v podmínkách přírodních a antropicky ovlivněných území. Sborník referátů z 11. pedologických dnů -- s. 103-106
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv petrografického složení uhlí na jeho flotovatelnost / Fečko, Peter, 1960-, Ovčaří, Pavla, Pečtová, Iva, Tora, Barbara -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 10 (2005), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv pilířů v nadloží na seismicitu indukovanou při jejich podrubávání / Konečný, Petr -- In: Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3 -- s. 171-179
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv plošného odovodňování na podzemní vody / Dvořák, Pavel -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 10 (1989), s. 253-258
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv počtu odebraných vzorků na výsledný obsah popela a vody v surovém uhlí a meziproduktu / Pečinka, Drahomír, Vaňková, Jarmila -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 288-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poddolování na režim mělkých podzemních vod v kvartéru na Ostravsku ve vodárenské perspektivě kraje / Svoboda, Miroslav -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 107-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poklesu atmosférické depozice na chemické složení vod Slavkovského lesa / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: 10. hydrologická konference "Vliv urbanizace a industrializace na hydrogeologické poměry", Stráž pod Ralskem, 9-11. září 1998 - Sborník příspěvků -- s. 237-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv poklesů na kvalitativní změny hlavních genetických půdních typů v Ostravsko-karvinském revíru / Smolík, Dušan, 1931- -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 2 (1984), s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv polohy měřicích elektrod na registraci vlastních potenciálů