Browse
from 

Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo" / Procházka, Václav -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží / Veselá, Jitka, Zahrádka, Vlastimil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 8 (2007), s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rašelinišť na odtokový proces : případová studie povodí Vydry a Křemelné na Šumavě (jihozápadní Česko)
Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry / Čurda, Stanislav, Milický, Martin -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2002), s. 18-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek / Buday, Tibor, 1913-2001, Oujezdská, Vlasta, Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 185-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 70-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody / Kříž, Hubert -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 49, č. 10 (1994), s. 303
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv reziduálních chloridů na karbonizaci uhlí / Kaloč, M., Plevová, Eva, Šugárková, V. -- In: Ropa, uhlie, plyn a petrochémia -- Roč. 46, 1-2 (2004), s. 100-104
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Pivodová, Kateřina -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 54, 7-8 (2006), s. 37-40
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv režimu temperace na změny fyzikálních vlastností hornin / Konečný, Pavel, 1969-, Kožušníková, Alena, Pivodová, Kateřina -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 7-8 (2006), s. 37-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rozměrů vydobytých komor a ochranných pilířů na množství a kvalitu zbytkových zásob / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2005), s. 39-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rozptylu retenčních čar na numerickou modelaci pohybu vody v zemině / Kuráž, Václav, 1939-, Šír, Miloslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství. řada A -- Roč. 37, č. 10 (1987), s. 267-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv různých způsobů separace vrstev kapilární bariéry na její těsnící vlastnosti při zakrývání skládek / Kudrna, Zdeněk, Pícha, Petr -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 8, č. 2 (2005), s. 22-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv řízeného hnojení na jakost vody Matějovského rybníka / Kačírek, Mojmír, Sládeček, Vladimír -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 9 (1991), s. 336-339
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv salinních vod na proces flotační úpravy černého uhlí / Botula, Jiří, 1959-, Řepka, Vlastimil -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 1 (1996), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv seismických dějů na činnost lázeňských pramenů / Brož, Milan, Fischer, Tomáš, Jíra, Tomáš -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 1(93) (1994), s. 147-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv silných geomagnetických bouří na atmosférickou cirkulaci v zimní severní hemisféře / Bochníček, Josef, Davídkovová, Hana, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 89-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv skládky s.p. Železnobrodské sklo na vrchu Dupanda u Těpeře (okres Jablonec nad Nisou) na životní prostředí / Brodský, Karel, Cicha, Ivan, 1932-, Myslil, Vlastimil, 1924-, Pošmourný, Karel, 1938-, Reichmann, František -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 77-82
Zdroj: ČGS (UNM)