Browse
from 

Voda v dějinách dobývání a zpracování rud / Iványi, Koloman -- In: Modelové území povodí Litavky - Krajinotvorné programy -- s. 92-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Voda v kačestve vektora inorodnych veščestv v ekosysteme
Vodárenská nádrž Želivka - problémy jakosti vody viděné v roce 1996 / Fuksa, Josef K. -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 5 (1997), s. 138-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodárenské tunely a podzemní převaděče povrchových vod v Jizerských horách / Klomínský, Josef -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 43-55, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodárenské využití kvartérních sedimentů řeky Labe / Zelinka, Zdeněk -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 34, č. 3 (1984), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodivé zóny v zemské kůře / Gruntorád, Jan, 1928- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodné dielo Prietrž - geologické a hydrogeologické zhodnotenie zosuvov v ĺavej časti hrádze / Ilavský, Roman, Nagy, Alexander -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 9 (1991), s. 265-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní a mokřadní ekosystémy v průběhu pozdního glaciálu a holocénu na základě pylových analýz / Břízová, Eva -- In: Zprávy České botanické společnosti -- ISSN 1211-5258 -- Roč. 42, č. 22 (2007), 13
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vodní bilance : komplexní systém bilancování množství a jakosti povrchových a podzemních vod / Kubala, Petr, Tlapáková, Magdalena -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 11 (2003), s. 291-292
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní bilance půdního profilu v pramenné oblasti Labe - Krkonoše / Dvořák, Igor Jan, Syrovátka, Oldřich, Šír, Miloslav, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 37, č. 1 (2000), s. 127-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní dílo Žermanice - prognóza vývoje chování přehradních bloků / Skokan, Tomáš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 6 (2004), s. 180-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní elektrárny / Motlík, Jan, 1948- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 12 (2000), s. 266-267
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní eroze a říční transport / Kliment, Zdeněk -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní eroze lesní půdy : šance pro vodárenskou nádrž Šance / Buzek, Ladislav, 1934- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 4 (2005), s. 212-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní eroze půdy stále aktuální / Lipský, Zdeněk, 1953- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 5 (1988), s. 256-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní eroze v povodí horní Ostravice v letech 1976-2000
Vodní hospodářství je věcí veřejného zájmu / Říha, Josef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 69, č. 6 (1990), s. 331-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní loužení Cs z analogů Cs minerálů.
Vodní malakofauna ostrovských rybničních soustav a karlovarských kaolinových lomů / Hlaváč, Jaroslav, Timárová-Dlouhá, E. -- In: Erica -- s. 83-95
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vodní nádrže a jejich vliv na životní prostředí / Spanilá, Tamara, Valigurský, Leoš -- In: Proceeding Environmental impact assessment -- s. 393-396
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH