Browse
from 

Vodní paprsek v procesu využívání nerostných surovin / Vašek, Jaroslav -- In: Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin -- S. 1-6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vodní paprsek ve strojírenství (2.) / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Strojárstvo - strojírenství -- Roč. 9, č. 3 (2005), s. 53-54
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vodní paprsek ve strojírenství / Foldyna, Josef, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Strojárstvo - strojírenství -- Roč. 8, č. 5 (2004), s. 100-101
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vodní ploštice (Heteroptera: Nepomorpha, Gerromorpha) Rolavských vrchovišť / Kment, Petr, Sychra, Jan (2009) -- In: Příroda Kraslicka -- ISBN 978-80-903590-4-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: NM
Vodní režim antropogenních půd / Balcarová, Eva, Čermák, Petr, 1946-, Jarošová, Ingrid, Kohel, Jaroslav, Měsková, Lenka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2000), s. 47-54, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní režim krystalinika a nitráty ve vodách / Kvítek, Tomáš, 1950- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 7 (2001), s. 189-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní režim půd v pramenných oblastech - pozorování, hodnocení a modelování
Vodní zdroje na území Svratecké hornatiny / Kříž, Hubert, 1933- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 17, č. 4 (1980), s. 161-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodní zdroje v Zambii / Kolman, František -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 1 (1986), s. 70-73
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodnyje resursy na territorii Svrateckich gor
Vodohospodársko-hydrogeologické mapy / Kullman, Eugen -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 84-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářská bilance jakosti povrchových vod / Karberová, Magdalena -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 3-4 (1999), s. 9-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářská bilance v oblasti povodí Vltavy za rok 2002 / Kubala, Petr, Tlapáková, Magdalena -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 12 (2003), s. 321-322, 324
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářská problematika Jizerských hor / Sobota, Václav -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 33, č. 12 (1983), s. 322-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze / Gabriel, Pavel -- In: Vodní hospodářství. Řada A -- Roč. 39, č. 7 (1989), s. 169-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářské problémy Národního parku Podyjí / Dýrová, Eva -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářské řešení rekultivace a revitalizace Podkrušnohorské uhelné pánve / Chour, Vladimír -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (2001), s. 5-17, 3 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářské zhodnocení povodňové události roku 1997 a závěry vyplývající pro povodí Odry / Brosch, Otto -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 3 (1999), s. 67-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářský výzkum v báňském sektoru prováděný ostravskou pobočkou VÚV / Sviták, Jan, Šajer, Jiří, Trdlica, Luděk -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 41, č. 3-4 (1999), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vodohospodářských 50 let aneb čas hydrogeologii / Šilar, Jan, 1926- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 50, č. 5 (2000), s. 123-124
Zdroj: ČGS (UNM)