Browse
from 

Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava) / Dvořák, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 46, č. 2 (1997), s. 181-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrásové a střižné struktury jihovýchodního okraje moldanubika (Československo)
Vrásové deformace v hnědouhelné sloji na Chomutovsku / Váně, Miroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 2 (1989), s. 123-126
Zdroj: ČGS (UNM)
The Vratislavice fault - a new outcrop near Liberec in northern Bohemia
Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách : 03-14 Liberec / Bělohradský, Vladislav, Fediuk, František, 1929-, Klomínský, Josef, 1937-, Schovánek, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 35-38, Příl. X
Zdroj: ČGS (UNM)
Vratislavický zlom - nový odkryv u Liberce v severních Čechách / Bělohradský, Vladimír, Fediuk, Ferry, Klomínský, Josef, Schovánek, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vratislavské granáty / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 6 (1996), s. 400-403
Zdroj: ČGS (UNM)
Vráž / Štorch, Petr -- In: Excursion Guide Barrandian -- s. 41
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vrbait - sulfosůl thallia pojmenovaná podle prof. Karla Vrby / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrbaite - a thallium sulphosalt called after prof. Vrba
Vrbenský Opencast Mine land restoration: an example of a new concept of subsequent landscape creation
Vrbův žák Vojtěch Rosický / Staněk, Josef -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve / Řeřicha, Michal -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 63-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrchnokampanské-sponomástrichtské velké foraminifery z oblasti Al Jabal al Akhdar (SV Libya)
Vrchnotriasové foraminifery z oporného profilu Turík, vrtu Závod-81 a lokality Ráztoka (Západ.Karpaty)
Vrchnotriasové lastúrniky Ostrých Vŕškov (Slov. kras)
Vrchnotriasové vápence Dudlavej skaly (Horehronské Podolie) / Biely, Anton, 1930-, Papšová, Jarmila -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 267-272, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava) / Brzobohatý, Rostislav, Fordinál, Klement, Nagy, Alexander, Raková, Jarmila, Uher, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 27, č. 2 (1995), s. 113-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Vremena probega sejsmičeskich voln, rasprostranjajuščichsja k sejsmičeskoj stancii Železna Studnička s jugo-zapada i jugo-jugo vostoka
Vrstevnaté rohovce přídolské souvrství (silur) na lokalitách Liščí lom-Gaislerova chodba a lom Čížovec (barrandien, Česká republika)