Browse
from 

Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu (02-22 Varnsdorf) / Eckhardt, Pavel, Eckhardtová, Šárka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu. Delimitation of Brtníky granite in Lužice Pluton / Eckhardt, P., Eckhardtová, Šárka -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 26
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vymezení dvou tektonicky aktivních vulkanických zón ve střední části Jeseníků a jejich ložiskový význam / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 2 (1986), s. 36-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymezení rozsahu zemin nevhodných pro ukladání do tělesa výsypky Pastviny-Týn / Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1992), s. 42-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymírání fauny v pleistocenní Austrálii : mohl za to člověk? / Heneberg, Petr, 1980- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 87, č. 1 (2008), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 7 (1992), s. 372-372
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vymírání velkých savců na sklonku pleistocénu / Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 7 (1992), s. 372
Zdroj: ČGS (UNM)
Výmoly pod skluzem v úzkém údolí / Dobr, Jan, Libý, Josef, Nachtmann, Tomáš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 11 (1990), s. 457-462
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymřeli dinosauři kvůli asteroidům? / Březinová, Drahomíra -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 5 (1983), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Vymření veledaňků a mamutů v Evropě / Robovský, Jan, 1980- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 84, č. 11 (2005), s. 636-637
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpal a hydratace dolomitického vápna / Bláha, Jindřich, Jedlička, Josef -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1985, č. 13 (1986), s. 75-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpal v prostředí vodní páry a jeho aplikace v praxi / Vtělenský, Jiří -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 5-6 (1986), s. 149-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Vypálené jíly - důležitý posypový materiál / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 309, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vypálené nerosty / Dubanský, Alois, 1929- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 36, č. 12 (1987), s. 557-559, 2 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyplavování sodného a draselného iontu z malého horského povodí na Šumavě / Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956-, Vondrka, Aleš -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 7 (2013), s. 234-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci / Elečko, Michal, Kraus, Ivan, Vass, Dionýz -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 71-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyplňovanie priestoru štvorstenami / Kolcun, Alexej -- In: Konference o geometrii a grafice /29./ Sborík příspěvků -- S. 1-7
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Výpočet a prezentace ploch v geologii / Dressler, M. -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 40, č. 4 (1995), s. 317-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet denního chodu gravimetru pomocí splajnu / Zabadal, Stanislav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 167-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Výpočet hydraulických parametrů a zásob podzemní vody na samočinném počítači Minsk 22 / Mašek, František -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 38-55
Zdroj: ČGS (UNM)