Browse
from 

Využívání a zavedení výpočetní techniky v ÚÚG Praha v roce 1988 / Reichmann, František -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání důlních vod a vod štěrkovišť z hlediska možnosti jímání vody k veřejnému zásobení / Řezáč, Bohumil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 9 (1990), s. 373-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání gamagamakarotáže na palivovém kombinátu Antonína Zápotockého v Ústí nad Labem / Bradáč, Alexej, Předota, Ladislav -- In: Hnědé Uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 5 (1981), s. 30-34, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil / Benková, Irena, Matoušek, Václav, 1954- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 20 (1994), s. 9-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání mikropočítačů v Ústředním ústavu geologickém / Reichmann, František, 1935-1999 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 12 (1986), s. 356-357
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání odpadního technologického tepla v cihlářském a keramickém průmyslu / Polach, Josef -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč. 64, č. 7-8 (1986), s. 321-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí / Kejzlar, Vlastimil -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 1-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru / Líčka, Milan, Šaffa, František, Vejpustková, Jana -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 9 (1987), s. 399-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi / Čermák, Petr, Jarošová, Ingrid, Kohel, Jaroslav, Měsková, Lenka, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 4 (2001), s. 22-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání petrografických, chemických a fyzikálních vlastností mikromletého černého uhlí z báňských závodů koncernu Kamenouhelné doly Kladno pro slévárenský, gumárenský, plastikářský a ostatní průmysl v období 9. pětiletky / Křivanec, Václav -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 12 (1988), s. 558-565
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání slínitých hornin při rekultivaci výsypkových zemin / Balón, Karel, Čermák, Petr, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 3, č. 8 (1996), s. 268-270
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR / Bartoš, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 2 (2013), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívání výpočetní techniky v geologii / Holub, M., Hruška, J. -- In: Poznatky čs. účastníků 28. mezinárodního geologického kongresu (MGK) -- s. 34-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie geotermálnej vody vo Francúzsku / Pobiš, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 5 (1984), s. 492
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie geotermálnych vôd na Slovensku / Ružovič, Marian -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 34, č. 8 (1984), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 4 (1984), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 5 (1984), s. 33-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia / Vozár, Jozef, 1939- -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 6 (1984), s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Využívanie slovenských antimónových rúd / Jusko, František -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 5 (1990), s. 148-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Vyvařované půdy tundry Krkonoš a Abisko Mts - předběžná srovnávací studie / Halda, Josef, Harčarik, Josef, Jankovská, Vlasta, 1942-, Kociánová, Milena, 1951-, Kocourková, Jana, Lukešová, Alena, 1954-, Štursová, Helena, Váňa, Jiří, 1940- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 47 (2010), s. 55-81
Zdroj: ČGS (UNM)