Browse
from 

Využití metody šlichové prospekce v ekologii / Duda, Jan -- In: Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991 -- s. 128-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově / Blecha, Vratislav, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově / Blecha, Vratislav, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud / Kratochvíl, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 332-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most / Broďák, Bohumír, Klíma, Petr -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1988), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů / Jurek, Karel, Šimšová, Jarmila -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 37, č. 2 (1987), s. 146-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí / Čápová, Dana -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 18-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití moderních leteckých metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu (úkol VaV/630/3/97) / Bílý, Miroslav, Čechák, Tomáš, Češpírová, Irena, Drábová, Dana, Filgas, Radim, Klusoň, Jaroslav, Matolín, Milan, Pichl, Richard -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu / Čechák, Tomáš, Čespírová, Irena, Drábová, Dana, Filgas, Radim, Jurza, Pavel, Klusoň, Jaroslav, Matolín, Milan, Pichl, Richard -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 60-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití modulovaných vodních paprsků v aplikacích čištění a odstraňování povrchových vrstev / Foldyna, Josef, Nováková, Daria, Sitek, Libor -- In: Sanace betonových konstrukcí. Sborník přednášek -- s. 397-405
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití multiparametrické analýzy v řešení geneze sirovodíkových minerálních vod České republiky
Využití některých zpevněných zemin pro cihlářskou výrobu / Foltýnek, Svatopluk -- In: VI. konference o silikátových surovinách -- s. 214-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití nerostného bohatství Číny / Krauter, Mojmír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 7-8 (2006), s. 48-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů / Lát, Jindřich -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 454-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití nových poznatků při předúpravě povrchů betonových konstrukcí vysokorychlostními vodními paprsky / Bodnárová, L., Foldyna, Josef, Klich, Jiří, Sitek, Libor -- In: Beton -- Roč. 13, č. 2 (2013), s. 66-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3) / Datel, Josef, Procházka, Martin -- In: Zpracování a interpretace dat z průzkumných a s anačních prací IV -- ISBN 978-80-86832-30-2 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 341-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Waste Forum -- -, č. 1 (2013)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím / Buchtele, Jaroslav, Chovancová, P., Kříž, Vlastimil -- In: 2. medzinárodná konferencia Metalurgia a environmentálne technologie -- s. 59-66
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH