Browse
from 

Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství / Hlavatý, Antonín, Horák, Vladimír, Líčka, Milan -- In: Uhlí -- Roč. 30, č. 12 (1982), s. 491-493
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití opuštěných děl pro vědecké účely / Stolina, Petr -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 92, č. 9 (2013), s. 502-503
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití osobního počítače a magnetometru MP-2 v gravimetrické skupině / Höschl, Viktor, Roudný, Radim -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 171-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití permanentních magnetů ze vzácných zemin pro úpravu uhlí a silikátových surovin a pro modifikaci sorbentů z hnědých uhlí / Mucha, Pavel, Straka, Pavel, Žežulka, Václav -- In: Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace -- s. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Mineralia Slovaca. Geovestník -- ISSN 0369-2086 -- Roč. 36 (2004), s. 15-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití PFC 2D k numerickému modelování v geomechanice / Czene, Pavel, Havel, František -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 253-262
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití ploch a změny krajiny Česka v období transformace 1990-2007
Využití počítačové techniky při kvantitativním měření odraznosti / Ondruš, Petr, Táborský, Zdeněk -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 164-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití podrobného digitálního modelu reliéfu pro analýzu morfologie hluboké svahové deformace Čeřeniště / Blahůt, Jan, Dušánek, P., Klimeš, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 63-65
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití podzemních prostor (sympozium Rockstore 80 - Stockholm) / Drozd, Karel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 27, č. 2 (1982), s. 222
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze / Mašín, David, Suchomel, Radek -- In: Zakládání Staveb -- ISBN 80-7204-304-8 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Využití potrologie pro řešení geomechaniky ložiska černého uhlí Mělník - Benátky nad Jizerou / Čichovský, Ludvík -- In: Výběr prací 14 -- s. 23-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy / Černík, Miroslav, Kopřiva, Antonín, Slovák, Jiří, Zeman, Josef -- In: Sanační technologie VII -- ISBN 80-86832-11-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Využití poznatků o indukované a přirozené seismicitě v problematice geologie karbonu na Ostravsku / Kaláb, Zdeněk, Müller, Karel -- In: Sborník referátů 2. česko-polské konference o sedimentologii karbonu hornoslezské pánve -- s. 3-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti" / Konečný, Petr, Ptáček, Jiří, Stein, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 3 (2005), s. 25-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti". / Konečný, Petr, Ptáček, J., Stein, P. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 53, č. 3 (2005), s. 25-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití procesů litostratigrafické seismiky při průzkumu na uhlovodíky ve vídeňské pánvi / Buchta, Štěpán, Ciprys, Vladimír, Petrík, Alojz -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 117-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat / Burger, David -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel / Němec, Lubomír, Polák, Miroslav -- In: Sklář a keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 62, 1/2 (2012), s. 13-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití průmyslem kontaminovaných půd k produkci účelově využitelné biomasy / Smolík, D. -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 77-80
Zdroj: ČGS (UNM)