Browse
from 

Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření / Jiránek, Martin -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 2, č. 1 (1999), s. 8-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výsledků výzkumu hlubinné geologické stavby v geologické praxi / Blížkovský, Milan, 1934-1994, Ďurica, Dušan, 1932-, Kocák, Augustin, Suk, Miloš, 1934- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 75-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití vysokointenzitního elektromagnetického obvodu pro separaci minerálů / Kavalír, Jan -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zásob ložiska uranu Rožná se zvýšilo / Hájek, Antonín, 1944-, Sedláček, Břetislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 5 (2005), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zásob uhlí s vysokým obsahem popela severočeského hnědouhelného revíru podzemním zplyňováním uměle vytvořených uhelných ložisek / Farion, Roman -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 213-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 4 (2008), s. 1, 34-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : přípravný-projekční, povolovací proces - řešení střetů zájmů, těžba a zpracování uhlí. II. část / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 3 (2008), s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři. I. část / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 1 (2008), s. 21-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zkamenělých dřev ve šperkařství / Pišl, Milan, jr. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 205-208
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zkamenělých dřev ve šperkařství / Pišl, Milan -- In: Český granát a drahé kameny v ČSSR -- s. 122-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití zkušeností z českého krajinářského výzkumu v pouštním prostředí na pomoc archeologickému studiu
Využitie druhotných surovín a ochrana životného prostredia / Ďurica, Tibor -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 24, č. 6 (1990), s. 315-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie GC/MS pri identifikácii látok znečisťujúcich životné prostredie / Kuthan, Aleš, Maniš, Jozef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 11 (1988), s. 343-344
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie gravimetrie, radarového snímkovania a atmogeochémie pri riešení geologickej stavby zborovského antiklinória / Wunder, Dušan -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 143-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie leteckých snímok pri riešení niektorých problémov v inžinierskej geológii / Kováčik, Miloš -- In: Progresívne smery v inžinierskogeologickom výskume -- s. 265-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie malých počítačov na spracovanie geologických údajov formou databanky / Fendek, Marián -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 82 (1985), s. 175-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie matematicko-logického modelovania pri návrhoch dobývania / Bodnárová, Mária, Ďurman, Oto, Záhoranský, Gejza -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 9 (1984), s. 247-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie metód atómovej spektroskopie na stanovovanie vedĺajších a stopových prvkov v pode / Čurlík, Ján, Kubová, Jana, Medveď, Ján, Polakovičová, Jozefa, Streško, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 305-311
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie minerálnych vôd pre plniarenské účely / Bondarenková, Zora, Tkáčik, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 7 (1986), s. 208-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Využitie netradičných surovín pre dekoračné účely / Čabalová, Darina -- In: Ochrana ložisek nerud pro využití v 21. století -- s. 107-117
Zdroj: ČGS (UNM)