Browse
from 

Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru / Škácha, Pavel, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 232-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a výskyty valentinitu a kermezitu v březohorském rudním revíru / Škácha, Pavel, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 5 (2001), s. 351-359
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a využití antropogenních ložisek na příkladech z ostravského kraje / Střelec, Tomislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 7 (2000), s. 30-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a vývoj hornin / Štěpánková, Jana -- In: Živel Země. Planeta Země. -- s. 68-71
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik a vývoj krasu a pseudokrasu / Bosák, Pavel, Cílek, Václav -- In: Jeskyně -- S. 51-58
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika : 14-33 Polička, 24-11 Nové Město na Moravě / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, 1964-, Melichar, Rostislav, 1961-, Zavřelová, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 84-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Melichar, Rostislav, Zavřelová, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika / Buriánek, David, Hanžl, Pavel, Melichar, Rostislav, Zavřelová, Alice -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model / Cílek, Václav -- In: 50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference -- s. 62-71
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model / Cílek, Václav, 1955- -- In: Z Českého ráje a Podkrkonoší -- ISSN 1211-975X -- Suppl. 11 (2006), s. 62-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a vývoj stratifikace důlních vod. / Jež, Jiří, Kopřiva, Antonín, Zeman, Josef -- In: Geochémia 2004 -- ISBN 80-88974-59-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Vznik a vývoj systému Stratenská jaskyňa - Dobšinská ľadová jaskyňa / Tulis, Ján -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 251-255
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a vývoj terciérních uhelných pánví střední Evropy / Malkovský, Miroslav, 1927- -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 107-111
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika / Buriánek, David -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vznik a zánik hvězd / Pokorný, Zdeněk -- In: Věda a život -- ISSN 0322-8258 -- Roč. 29, č. 3 (1984), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik alkalické reakce v betonové podlaze / Chvátal, Marek, 1972-, Pertold, Zdeněk, 1933- -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK -- s. 47-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik alkalické reakce v betonové podlaze. / Chvátal, Marek (2002) -- In: Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 97, č. 1 (2012), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav / Vorel, Tomáš, 1974- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 58-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi / Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 196
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)