Browse
from 

Vzpomínka na Roberta Potonié / Kalibová-Kaiserová, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 440-441
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na sběratele Františka Hrůzu (24.10.1929 - 11.6.1982) / Skalický, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 391-394
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Sylvestra Máchu / Ložek, Vojen -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 2 (2007), s. 191-192
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vzpomínka na Šárku Neumannovou (rozenou Značkovskou) : *12.8. 1942 - ?29.5.2008 / Sviták, Ctirad -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 8 (2009), s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Vratislava Korduleho / Kozák, Vladislav -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 38 (2012), s. 48-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na významnou českou geoložku Miladu Vavřínovou / Krutský, Norbert -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 367-368
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Zdeňka Rotha / Stráník, Zdeněk, 1931- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínkové akce ke 150. výročí narození Gustava C. Laubeho / Brus, Zdeněk, Krutský, Norbert -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 441-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínky na budoucnost. Krajina jako spojnice mezi časy minulými a příštími. Místo a jeho duch / Cílek, Václav -- In: Respekt -- č. 31 (2004), s. 18
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vzpomínky na dávná dramata : krátery po dopadu meteoritů vyprávějí o historii Země / Matějček, Tomáš -- In: Přírodovědci.cz -- ISSN 1805-5591 -- Č. 1 (2012), s. 17
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínky na hornickou průmyslovku v letech 1970-74 / Cílek, Václav -- In: Střední průmyslová škola Příbram. Sborník k 150. výročí školy -- s. 58-59
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vzpomínky na prof. dr. K. Zapletala k jeho nedožitým devadesátinám / Skácel, Jaroslav -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 42, č. 1 (1993), s. 94-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození / Fišera, Milan, 1937- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínky na Sylvestra Máchu / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 2 (2007), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let / Střeštík, Jaroslav -- In: Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vzrůst rozpuštěné organické hmoty v povodí vodárenských nádrží v Krušných horách jako následek regenerace z acidifikace
Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš / Treml, Václav, 1974- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 40 (2003), s. 209-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem) / Fediuková, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník) / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)