Browse
from 

Vzpomínka na doc. RNDr. Františka Pauka, CSc. / Fediuk, Ferry -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 217
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na doc. RNDr. Jana Šrámka, CSc. / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 18 (2014), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele / Opletal, Mojmír -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 17 (2013), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na docenta Pavla Povondru a společné studium turmalínů / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 566-567
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na docenta RNDr. Františka Řehoře, CSc. / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 50, č. 2 (2001), s. 192
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na docentku RNDr. Jindřišku Němcovou, CSc. / Gába, Zdeněk, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Dr. Karla Tučka / Smolík, Otto -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na dvě bohaté lokality (Obří důl a Kozákov) / Kupka, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 6 (2001), s. 424-427
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Františka Peštála (1903-1977) / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 386-387
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na geologa a paleontologa profesora Ivo Chlupáče / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 52, č. 2 (2003), s. 184
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Ing. Adolfa Malechu, CSc. / Sattran, Vladimír, 1930- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera / Budil, Petr -- In: Zpravodaj české geologické společnosti 7 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vzpomínka na Ing. Jaroslava Aichlera / Budil, Petr, 1969- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Ing. Karla Rezka / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 369-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Ing. Stanislava Čurdu, CSc. / Krásný, Jiří, Milický, Martin -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 12 (2007), s. 450
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na ing. Václava Nováka -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2000), s. 70
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na jezuitu - přírodovědce a filozofa / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 322-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Jindřicha Hořelicu / Staněk, Stanislav -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 16 (2013), s. 12-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na Jiřího Jelena / Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 10 (2010), s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínka na mineraloga a petrografa univ. prof. RNDr. Františka Němce / Zapletal, Jan, 1939- -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)