Browse
from 

Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození / Fišera, Milan, 1937- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 2 (2006), s. 107-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzpomínky na Sylvestra Máchu / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 56, č. 2 (2007), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzrůst průměrných teplot vzduchu podle pozorování na síti stanic v Německu za posledních 17 let / Střeštík, Jaroslav -- In: Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- S. 1-10
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vzrůst rozpuštěné organické hmoty v povodí vodárenských nádrží v Krušných horách jako následek regenerace z acidifikace
Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš / Treml, Václav, 1974- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 40 (2003), s. 209-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah amfibolů vápníkem bohatých a vápníkem chudých v metabazitech jesenického amfibolitového masivu od Domašova (14-24 Bělá p. Pradědem) / Fediuková, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994 -- ISSN 0514-8057 (1995), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah Au-mineralizace a organické hmoty na lokalitě Suchá Rudná (Hrubý Jeseník) / Kříbek, Bohdan, 1946- -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah biofacií hlubokomořských aglutinovaných foraminifer a litofacií v magurském flyši Západních Karpat na Moravě / Bubík, Miroslav, Krejčí, Oldřich, 1958- -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny (11-23 Sokolov) / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 176-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny / René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 176-177
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu / Otava, Jiří -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah devonských klastik a vápenců při západním okraji Moravského krasu / Otava, Jiří, 1950- -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah dynamiky atmogeochemického pole ke globálnímu elektrickému okruhu / Gruntorád, Jan, Gruntorád, Jan, jr., Vilhelm, Jan -- In: Uhlí, Rudy, Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 9 (2000), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (UNM) -- UK, PřF
Vzťah explozívnych brekcií a mineralizácie v stratovulkáne Javorie / Konečný, Vlastimil, Štohl, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 41-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah fotolineamentů a geomorfologie k tektonice v oblasti mazi Janovem a Osekem / Staník, Evžen -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 146-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah frekvenční a impulsní varianty metody vyzvané polarizace / Karous, Miloš -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 301-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch / Ondrášik, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 499-505
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika / Grecula, Pavol -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 3 (1988), s. 271-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah geologických struktur a krasových dutin Amatérské jeskyně / Hanžl, Pavel, Otava, Jiří, 1950-, Vít, Jan -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah geologických věd k integrovanému monitorování životního prostředí / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 178-179
Zdroj: ČGS (UNM)