Browse
from 

Vztah veřejnosti k zahlazování důsledků těžby v krajině / Vrbová, Marie -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce R - Revitalizace krajiny po těžební činnosti -- nestr.
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová / Stankovič, Jozef -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 207-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah zrážok k režimu studených a termálnych krasových vôd v Západných Karpatoch / Franko, Ondrej, 1931-, Kullman, Eugen -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 313-329
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe (13-14 Nymburk) / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 170-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 170-173
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vzťah Žiarskej kotliny k Handlovskému uhoľnému ložisku / Lexa, Jaroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 147-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov) / Kachlík, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 83-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou / Kachlík, Václav -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 37-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy magnetických vnitřních staveb paleozoických vulkanitů a sedimentárních hornin v Nízkém Jeseníku
Vzťahy medzi hydroretenčnou schopnosťou a niektorými fyzikálnymi vlastnosťami vybraných pôd Slovenska / Komár, Juraj, Rajkai, Kálmán -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 35, č. 4 (1987), s. 479-489
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi chemickým složením a strukturou natrolitu / Pechar, František, Rykl, Drahoš -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 215-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot / Brázdil, Rudolf, 1951-, Netopil, Rostislav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 33, č. 6 (1985), s. 610-635
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi mimořádnými srážkovými a odtokovými situacemi na příkladu malých povodí Kychové a Zděchovky / Brázdil, Rudolf, 1951-, Dobrovolný, Petr, 1961- -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 129-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi moldanubikem, kutnohorským krystalinikem a bohemikem (střední Čechy, Česká republika): výsledek variské polyfázové příkrovové tektoniky
Vztahy mezi pohybem slunce a geomagnetickou a sluneční aktivitou od r. 1844 / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: Zborník referátov z 18. celoštátneho slnečného seminára -- 07/1-07/4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vztahy mezi pústevenskými pískovci a pískovci Malinovské skály (godulské souvrství s.s.) v Beskydech (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 26-11 Jablunkov) / Eliáš, Mojmír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi rudami a organickou hmotou
Vztahy mezi svrchnokřídovými faunami gastropodů tethydní a epiplatformní oblasti / Ziegler, Václav -- In: Zborník z paleontologickej konferencie -- ISBN s. 13-20 -- s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi syntézou v laboratoři a distribucí zeolitů v sedimentech / Koloušek, David, Procházková, Eva -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [2]
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztahy mezi syntézou zeolitů v laboratoři a distribucí zeolitových zón v sedimentech / Koloušek, David, Obšasníková, Jolana, Procházková, Eva -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 26-32
Zdroj: ČGS (UNM)