Browse
from 

Witherit z uranového ložiska Rožná / Pauliš, Petr, 1956-, Šikola, Drahoš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 2 (2001), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Witherit z Vyšné Boce, Slovenská republika / Novotný, Pavel, 1954-, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 283 (2005), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Witherite from Vyšná Boca, Slowak Republik [i.e. Slovak Republic]
Wiwaxia Walcott, 1911 and Dailyatia Bischoff, 1976 in Cambrian of Czech Republic / Elicki, Olaf, Fatka, Oldřich, 1957-, Kraft, Petr, Szabad, Michal -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Wizualizacja kartograficznych baz danych w procesie likwidacji skutków klęsk żywiołowych / Kolejka, Jaromír, Svatoňová, H., Žaloudík, J. -- In: Bazy danych vw kartografii -- S. 113-129
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Właściwości gleb organicznych Karkonoskiego Parku Narodowego / Bogacz, Adam, Romanowska, Blanka, Rybkowski, Piotr -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 38-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Właściwości gleb zlewni Wielkiego i Małego Stawu w Karkonoszach i rola wybranych parametrów fizykochemicznych na ich zróżnicowanie / Kalisz, Mariusz, Łukasik, Włodzimierz, Rzychoń, Dorota, Słowikowski, Daniel -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 117-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Woframite mineralization near the southern margin of the Tanvald granite in Northern Bohemia
Woher kommt das Erdöl zwischen Bodensee und Mähren : eine geochemische Spurensuche / Kuckelkorn, Kore F., Wehner, Hermann -- In: Süddeutsche Grossscholle : Materialien zur 4. Jahrestagung, Nördlingen, 14.-19.07.1995 -- s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Wolfbarsch-Funde (Periformes, Moronidae) aus den Süsswasser-Diatomiten von Kučlín (Böhmen nebst Anmerkungen zur taxonomischen Stellun von "Perca" lepidota aus den Süsswasser-Kalken von Oehningen (Baden) / Böhme, Madelaine, Micklick, Norbert -- In: Paläontologische Zeitschrift -- ISSN 0031-0220 -- Jg. 71, Nr. 1-2 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Wolfram / Bulandr, Jiří, Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 18, č. 5-6 (1986), s. 1-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Wolframit od Věchnova na severozápadní Moravě / Pelíšek, Josef, 1909-1993 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 204
Zdroj: ČGS (UNM)
Wolframit ve šlichových vzorcích lokality Trucbába - Valcha, moldanubikum. / Buřival, Zbyněk, Houzar, Stanislav, Losertová, Lenka, Losos, Zdeněk -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.) -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 97, č. 2 (2012), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MZM
Wolframite from heavy-mineral assemblages at Trucbába - Valcha, Moldanubicum.
Wolframite mineralization near the southern margin of the Tanvald granite in Northern Bohemia
Wolframite-scheelite bearing ferromagnesite rocks: a new type of ore deposits in the Eastern Alps and possibilities of its occurrence in the West Carpathians
Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou) / Klomínský, Josef, Táborský, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 169-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách / Klomínský, Josef, Táborský, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Wolframové rudy Horažďovicka / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr, Hofmanová, Radka -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 8-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Wollastonit - nová surovina v České republice / Chrt, Jiří, Woller, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 7 (1990), s. 205-208
Zdroj: ČGS (UNM)