Browse
from 

Workshop und Exkursion des AK Paläopedologie der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft am 20.-22. Mai 2004 in Pavlov, Südmähren / Felix-Henningsen, Peter -- In: GMIT-Geowissenschaftliche Mitteilungen -- ISSN 1616-3921 -- Č. 15 (2004)
Zdroj: ČGS (UNM)
World Atlas of Desertification. Edward Arnold. London - New York - Melbourne - Auckladns 1992 / Czudek, Tadeas -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- 1993, 98, č. 3 (1993), s. 207-208
Typ dokumentu: recenze
Zdroj: AV ČR, ÚG
World coalbed methane projects / Rychlicki, Stanisław, Twardowski, Kazimierz -- In: Polish geological institute special papers -- ISSN 0033-2151 -- Vol. 7 (2002), p. 215-224
Zdroj: ČGS (UNM)
World exploitation trends of main metallic raw materials
The world-famous personalities from Jáchymov
The World Goldpanning Association: a new meaning of the outdated prospection method / Štědrá, Veronika -- In: 32nd International Geological Congress, Florence, Italy, August 20-28, 2004 : abstracts -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
World Mining Congress
World Mining Congress - 40th aniversary of its foundation
The world mining congresses
The world of traces outside ichnology: possible sources of ichnologic information, and possible fields of ichnologic applications / Mikuláš, Radek -- In: Ichnia 2004. First International Congress of Ichnology. Abstract Book -- s. 57
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
World plate tectonics since the Cambrian / Bucha, Václav, 1928- -- In: Geophysical syntheses in Czechoslovakia -- s. 335-340
Zdroj: ČGS (UNM)
World production of some non-ferrous metals
World trends in exploitation of non-metallic raw materials, exploited at present in the Czech Republic. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Worm-like fossils (Palaeoscolecida; ?Chaetognatha) from the Lower Ordovician of Bohemia / Kraft, Petr, Mergl, Michal -- In: Sborník geologických věd. Paleontologie -- ISSN 0036-5297 -- Roč. 30 (1989), s. 9-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Worms and water. Landscape water regime and soil organisms
Worst scenario method and other approaches to uncertainty / Harasim, Petr -- In: Ph. D. Workshop 2009 Proceedings -- S. 14-16
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym / Hrádek, Mojmír -- In: Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym -- S. 22-33
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Wpływ granitu Karkonoskiego na gnejsy Izerskie / Oberc-Dziedzic, Teresa -- In: Kwartalnik geologiczny -- ISSN 0023-5873 -- Roč. 29, č. 3-4 (1985), s. 571-588
Zdroj: ČGS (UNM)
Wpływ intruzji Karkonoszy na skały osłony - minerały pegmatoidów strefy Garbów Izerskich (Sudety) / Długoszewska, Agnieszka -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 55, č. 4 (2007), s. 283
Zdroj: ČGS (UNM)
Wplyw obciazec termicznych na zmiany przepuszczialnošci próbek skal w trójosiowym stanie naprazenia / Konečný, Pavel, Nowakowski, A. -- In: Geotechnika i budownictwo specjalne 2002. Ze szczególnym uwzgladnieniem problematyki towarzyszcej eksploatacji rud miedzi -- s. 537-544
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG