Browse
from 

Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně / Beran, Pavel, 1961- -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 12-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Záchrana unikátních paleontologických vzorků na lokalitách Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s. / Poustková, Markéta, Řehoř, Michal, Schmidt, Pavel, 1936- -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2007), s. 53-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Zachrání poušť žíznivé? / Mrázek, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 302-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (12-41 Beroun) / Gabašová, Ananda, Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté (Salvage geological investigation of the Koněprusy Reef in last minute) / Gabašová, A., Hladil, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 33-34
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Záchranný výzkum jeskyně Puklinové, Říčky, Moravský Kras / Nerudová, Zdeňka -- In: 8. Kvartér 2002 - 8. Quaternary 2002, Brno, Czech Republic, 22.11.2002 -- s. 10
Zdroj: ČGS (UNM)
Záchranný výzkum krajinné dominanty Tachovský vrch, destruované těžbou kamene - 2.etapa / Fediuk, František, 1929-, Fediuková, Eva -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Záchranný výzkum mladopaleolitických lokalit v Brně-Štýřicích v kontextu osídlení Brněnska / Lisá, Lenka, Neruda, P., Nerudová, Z., Roblíčková, M. -- In: Archeologické rozhledy -- ISSN 0323-1267 -- Roč. 64, č. 4 (2012), s. 591-627
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu / Valoch, Karel, 1920- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 289-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Zachycování a ukládání oxidu uhličitého : můžeme si koupit čas? / Boháček, Ivan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 88, č. 12 (2009), s. 795
Zdroj: ČGS (UNM)
Záchyt označených kmenových buněk kostní dřeně v isolovaném srdečním svalu po vyvolaném infarktu na zvířecím modelu
Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí / Hladík, Vít, Kolejka, Vladimír -- In: EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment -- ISSN 1211-359X -- Roč. XIV, č. 1-2 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Začátek moderního výzkumu tektitů - začáteční fáze 1880 až 1917
Začátky Dolů Nástup Tušimice ve fotografiích / Klvaňa, Miroslav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 41 (222), s. 39-50, 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Zadači geologii mestoroždenij v 8-oj pjatiletke
Zaderžka joda počvoj i modeľnymi počvennymi sorbentami
Zagrjaznenije i zaščita ispoľzovannych podzemnych vod v južnomoravskoj oblasti
Zagrożenia naturalne w kontekście współpracy zagranicznej / Mrozek, Teresa -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 52, č. 1 (2004), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhada paleocenního uhlíku : náhlé oteplení na začátku třetihor / Cílek, Václav, 1955- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 12 (2007), s. 760-761
Zdroj: ČGS (UNM)
Záhada paleocenního uhlíku / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 86, č. 12 (2007), s. 760-761
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ