Browse
from 

Z historie Strojního a stavebního (stavitelského) odboru v Příbrami-Březových Horách / Velfl, Josef, 1956- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce T, Evropské hornictví - tradice a památky -- [2] s. T 5
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie těžby a použití kamene v severních Čechách / Krutský, Norbert -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 261-264
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie těžby antracitu českobudějovického permokarbonu / Pavlíček, Václav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 5 (1999), s. 397-398
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie těžby nerostných surovin v okolí Suchdola nad Lužnicí a jeho blízkého okolí / Šimková, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 3 (2003), s. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie těžby uhlí na Kralupsku / Špecinger, Otakar -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24 -- Roč. 131 (1994), s. 51-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu. 16. 16 / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 10-23
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Z historie těžby vápence na Malé Americe v Českém krasu / Cílek, Václav -- In: Speleo -- s. 10-23
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Z historie těžby železných rud na Benecku / Kunert, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 3 (1999), s. 229-231
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie vltavínových šperků / Burdová, Petra -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 162-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie vrtání v moldanubickém krystaliniku na Českokrumlovsku / Tichý, Ladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 10 (1998), s. 330-332
Zdroj: ČGS (UNM)
Z historie výzkumu monokrystalů (Variant.)
Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika / Prokop, Rudolf J. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 28 (2002), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Z jihočeských nalezišť / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 143-144
Zdroj: ČGS (UNM)
Z minulosti a současnosti hornických prací ve Slaném (1. část) / Paděra, Zdeněk -- In: Studie z dějin hornictví 2 -- s. 57-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Z minulosti českých řek : jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá / Cílek, Václav, 1955-, Ložek, Vojen, 1925-, Žák, Karel, 1957- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 83, č. 8 (2004), s. 447-454
Zdroj: ČGS (UNM)
Z minulosti českých řek. Jak se do řeky volá, tak se z řeky ozývá / Cílek, Václav, Ložek, Vojen, Žák, K. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Sv. 83 /134/ (2004)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Z. Mrázek died ten years ago
Z mých vzpomínek. Svatopluk Krause a jeho dílo / Kruťa, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 4 (1994), s. 175-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Z největších geologických osobností Jesenicka / Hauk, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 6 (2007), s. 555-557
Zdroj: ČGS (UNM)
Z nových nálezů minerálů v ČR a SR / Sejkora, Jiří, 1968- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 6 (1994), s. 278-280
Zdroj: ČGS (UNM)