Browse
from 

Za nerosty do lomu u Černé v Pošumaví / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 1 (2007), s. 44-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Za nerosty do okolí Volyně u Strakonic / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 441-446
Zdroj: ČGS (UNM)
Za nerosty do Rumunska / Řídkošil, Tomáš, 1953- -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 33, č. 8 (1984), s. 369, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Za nerudami Bakoňského lesa / Nedomlel, Aleš, Procházka, Jiří -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 118-119, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Za olivíny do říše Kimů / Pauliš, Petr, 1956-, Špalek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 556-561
Zdroj: ČGS (UNM)
Za pargasitem do Pargasu / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 2 (2007), s. 126-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Za Pavlem Čtyrokým / Brzobohatý, Rostislav, 1938-, Gaisler, Jiří, 1934- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 3 (2006), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Za "platinou" do Rožan u Šluknova (11 km sz. od Rumburka) / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 1 (2003), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Za priateľom RNDr. Karolom Borzom, DrSc. / Samuel, Ondrej, 1931- -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša / Zorkovský, Vojtech, 1920- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 6 (1983), s. 212-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Za prírodnými krásami Slovenského krasu / Zorkovský, Vojtech, 1920- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 35, č. 10 (1983), s. 372-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc / Zorkovský, Vojtech -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 37, č. 6 (1986), s. 173-175, obr. příl. na obálce
Zdroj: ČGS (UNM)
Za prof. ing. Josefem Hojdarem, dr.h.c. - vynikajícím vysokoškolským učitelem / Roubíček, Václav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 11 (2000), s. 19
Zdroj: ČGS (UNM)
Za prof. Jaroslavem Bauerem / Kouřimský, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 279-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Za prof. RNDr. Josefem Sekaninou, DrSc., členem korespondentem ČSAV / Staněk, Josef, 1928- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 1 (1987), s. 45
Zdroj: ČGS (UNM)
Za prof. RNDr. Konrádem Benešem / Palas, Miroslav, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 45, č. 1 (1999), s. 109-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Za profesorem Adolfem Paterou / Broža, Vojtěch, 1935-, Čihák, František, 1952- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 53, č. 11 (2003), s. 303
Zdroj: ČGS (UNM)
Za profesorem Františkem Čechem / Staněk, Josef -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 5 (1995), s. 339-340
Zdroj: ČGS (UNM)
Za profesorem Františkem Čechem / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 40 (1995), s. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Za profesorem Häuflerem / Gardavský, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 1 (1986), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)