Browse
from 

Za profesorem Františkem Čechem / Povondra, Pavel, 1924- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 40 (1995), s. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Za profesorem Häuflerem / Gardavský, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 1 (1986), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Za profesorem Josefem Sekaninou / Staněk, Josef -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 315-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Za profesorem Václavem Králem / Rubín, Josef, 1926- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 4 (2006), s. 454-456
Zdroj: ČGS (UNM)
Za promovaným pedagogem Zdeňkem Mejzlíkem / Bohatý, Martin -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 360-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Za přítelem Vladimírem Svobodou / Němec, Karel Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 278-280
Zdroj: ČGS (UNM)
Za pyritem do španělského Navajúnu / Loun, Jan, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 3 (2010), s. 257-265
Zdroj: ČGS (UNM)
Za racionálnější využívání paliv a energie / Šmíd, Miroslav -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 12 (1984), s. 378
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Františkem Bartasem / Kožíšek, Josef -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 55-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Jankom Kyselom (27.12.1950 - 16.5.1985) / Reichwalder, Peter -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Jánom Bystrickým, DrSc. / Gaál, Ľudovít -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 26 (1988), s. 201-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Jaroslavem Macounem, CSc. / Opravil, Emanuel -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 50, č. 1 (2001), s. 94
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Jaroslavem Zikmundem, CSc. -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 3 (1989), s. 188-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Jiřím Jelenem / Malecha, Adolf -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 6 (1989), s. 374-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Karelom Žeberom, DrSc. / Vaškovský, Imrich -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 213-214
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Ladislavem Markem, CSc. (1.12.1928 - 18.2.1995) / Čtyroký, Pavel, Kolebaba, Ivan -- In: Nika -- ISSN 0862-514X -- Roč. 16, č. 2 (1995), s. 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Ĺudovítom Ivanom, CSc. (9.8.1913-17.12.1989) / Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 91 (1990), s. 7-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Marií Palivcovou, CSc. / Ledvinková, Vlasta, Vlašímský, Pavel, Waldhausrová, Jarmila -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 372-377
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Miroslavem Králíkem (16.8.1926 - 16.3.2001) / Litochleb, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 352-353
Zdroj: ČGS (UNM)
Za RNDr. Naděždou Gabrielovou, CSc. / Bůžek, Čestmír, 1933-1992, Konzalová, Magda -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 1 (1988), s. 59-62
Zdroj: ČGS (UNM)