Browse
from 

Zajímavosti o kalcitu / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavosti svrchnosilurských konodontových faun z Barrandienu / Carls, P., Slavík, Ladislav, Valenzuela-Ríos, J. I. -- In: 6. paleontologický seminář - sborník příspěvků -- ISBN 80-244-1111-3 -- s. 13-14
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zajímavosti z Bečvár / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 6 (2008), s. 483-486
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha) / Sviták, Ctirad -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý list o starých hornických dílech v okolí Píseckém / Ježek, Bohumil, 1967- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 2 (2003), s. 108-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý nález albinizovaného apofylitu z Libodřic na Kolínsku / Novák, František, Pauliš, Petr, 1956-, Tihlařík, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 1 (2002), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý nález chalcedonových nodulí z Klokočova u Příbora na severní Moravě / Beneš, Martin, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý nález skorylu v Brně / Pelz, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) (13-14 Nymburk) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý profil sedimentů s akumulací koprolitů, ústřic a červů (Plaňany, česká křídová pánev) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2001), s. 25-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zajímavý vltavín z Krochot u Kožichovic / Houzar, Stanislav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 2, č. 5 (1994), s. 206-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajímavý výskyt aktinolitu a titanitu na Žižkově vrchu u Sušice / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Hofman, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 17, č. 1 (2009), s. 23-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění a likvidace starých důlních děl / Beránek, Ctirad, Květák, Alois, Strakoš, Tomáš -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 12 (2001), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech / Datel, Josef, 1963- -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje : sborník příspěvků ze semináře : Jičín 12. června 2004 -- ISBN 80-902751-5-X -- s. 201-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění pitné vody pro historická osídlení v pískovcových terénech / Datel, Josef (2006) -- In: Pískovcový fenomén Českého ráje -- ISBN 80-902751-5-X
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Zajištění prognóz zlatých a wolframových rud / Maňour, Jiří, Veselý, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách / Doruška, J., Konečný, Petr, Němec, J., Osner, Z. -- In: Sborník referátů z mezinárodní konference: Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace -- s. 106-119
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zajištěnost zásob v jesenických rudných revírech pro hydrometalurgický závod v Bruntále / Svoboda, Vlastimil -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 9-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Zajišťovací vrty pro hloubení jam v obtížných geologických podmínkách / Broul, Jaroslav, Polášek, Stanislav, Pražský, Jeroným -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 34 (1988), s. 21-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Zakládání budovy akademie hraběte Straky v Praze / Polák, Pavel, Škopek, Jiří, 1922-2005 -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 1 (1998), s. 3-5
Zdroj: ČGS (UNM)