Browse
from 

Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku : 25-31 Kroměříž, 25-32 Zlín / Nehyba, Slavomír, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 25-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení organického materiálu v rámci moderních fluviálních sedimentů na Zlínsku / Nehyba, Slavomír, Rez, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV, č. 1 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky / Beneš, Stanislav -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Roč. 39, č. 4 (1994), s. 335-349
Zdroj: ČGS (UNM)
Zastoupení síry a stopových prvků ve světové modelové černouhelné a antracitové sloji
Zastowanie zdječ termalnych w kartowaniu krajoobrazowym / Gil, Eugeniusz -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 18, č. 2 (1982), s. 104-109, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zástupci čeledi Discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora (24-14 Boskovice) / Dostál, Ondřej -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zástupci rodu Delops Rickards, 1965 (Trilobita) v barrandienském siluru / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 153-157, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zástupci rodu Mucronaspis a Songxites (Trilobita) z českého svrchního ordoviku
Zástupci rodů Palmula a Neoflabellina v křídě Českého masívu
Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam / Ivanov, Martin -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Zasvěcená samota / Mikuláš, Radek -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 31 (2008), s. 56-58
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zatápění uranového dolu Hamr I / Ekert, Vladimír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 17, č. 5 (2010), s. 9-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Zatápění zbytkové jámy Chabařovice / Havel, Ladislav, Vlasák, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 46, č. 2 (2004), s. 1-2
Zdroj: ČGS (UNM)
Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu / Bobro, Milan, Bolaček, Andrej, Zaic, Ján -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Zatížení historických objektů na Ostravsku a Karvinsku technickou seizmicitou / Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 5, č. 2 (2005), s. 89-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zatížení Labe DDT / Kalinová, Marie, 1951- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 44, č. 2 (2002), s. 1-3
Zdroj: ČGS (UNM)
Zatížení sedimentů Labe a jeho přítoků toxickými prvky / Borovec, Zdeněk -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 4 (1995), s. 268-275
Zdroj: ČGS (UNM)
Zatopený hadcový lom Borek u Vilémova / Doubek, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 81-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava / Fojtík, Miroslav, Vopasek, Stanislav, 1935- -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 30 (173), s. 62-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava / Fojtík, Miroslav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2001), s. 69-71, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)