Browse
from 

Zemřel profesor Julij Alexandrovič Zajcev / Jaroš, Josef -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 2 (1989), s. 243-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel profesor RNDr. Vladimír Bouška, DrSc. / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 419
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Dušan Kopa / Fojt, Bohuslav, 1929- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 55, č. 1 (2006), s. 95-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Evžen Quitt, CSc / Demek, J., Kirchner, Karel -- In: Informace České geografické společnosti -- ISSN 1213-1075 -- Roč. 33, č. 1 (2014), s. 46-48
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zemřel RNDr. František Reichmann (7.2.1935 - 28.12.1999) / Kukal, Zdeněk, 1932-, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 1 (2000), s. 36
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. František Valín, CSc. / Prouza, Vladimír -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Ivan Tenčík / Králík, František, Vacek, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 6 (1986), s. 378
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. *24.4.1932 + 29.6.1998 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 3 (1998), p. 217
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc., *24.4.1932 Brno - +29.6.1998 Brno / Otava, Jiří, 1950- -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 2 (1998), s. 172
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Jiří Čermák (*26.3.1932 +15.1.2003) / Klen, Lubomír, Václ, Jaroslav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 247
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Lubomír Malý / Plchová, Jarmila -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 11 (2006), s. 46
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Lubomír Malý / Plchová, Jarmila -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 4 (2007), s. 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Petr Batík / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 7 (2008), s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Vladimír Havlíček, CSc. / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 1 (2000), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel RNDr. Vladimír Zoubek, DrSc. / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 70, č. 2 (1995), s. 119
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřel vysokoškolský pedagog PaeDr. Václav Pavlíček (*25. 6. 1946 - ?4. 8. 2012) / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 52 (2013), s. 245
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela Dr. Vodičková-Kneblová, CSc. / Šibrava, Vladimír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 75, č. 4 (2000), s. 453
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela dr. Zdeňka Brunnerová, CSc. *7.4.1932 +3.3.1996 / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 2 (1996), s. 172
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela Ing. Libuše Češková, CSc. / Slobodník, Marek, 1957- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 439-441
Zdroj: ČGS (UNM)
Zemřela RNDr. Alena Jurková, Csc. / Roth, Zdeněk, 1914- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 5 (1988), s. 319
Zdroj: ČGS (UNM)