Browse
from 

Zeolity v jílovském zlatonosném revíru / Litochleb, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 81-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava) / Kudělásek, Vladimír, Kudělásková, Miloslava, Matýsek, Dalibor, 1960- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 3 (1990), s. 317-321
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity Vinařické hory u Kladna / Sejkora, Jiří, 1968-, Skála, Roman -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 90-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity z Kožušné u Štětínova / Novotný, Pavel, 1954-, Zimák, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 379-383
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity z lokality Rejta u Trhových Svinů / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 59-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity z Ostrova krále Jiřího v Antarktidě / Exnar, Petr, Janouch, Michal, Rychlý, Rudolf -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 178-181
Zdroj: ČGS (UNM)
Zeolity z příbramského kavernového zásobníku plynu / Černý, Pavel, Lantora, Milan, Sejkora, Jiří, 1968-, Urban, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 2 (1996), s. 93-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Zero-Frequency Tidal Distortion Due to the Orbital Elements of Tide-Forming Bodies / Vatrt, Viliam -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 40, no. 2 (1996), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení a využití dolomitů v dobývacím prostoru Vel'ká Čierna I v Rajecké kotlině Slovenské republiky / Mikoláš, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 8 (2004), s. 26-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení a využití hnědouhelných ložisek České republiky
Zhodnocení atmosférické depozice v rámci monitorovací sítě GEOMON v období 1994-2003 / Fottová, Daniela, Krám, Pavel, Navrátil, Tomáš -- In: Ovzduší 2005 -- ISBN 80-210-3688-5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení bilance rizikových prvků v antropogenních půdotvorných substrátech v oblasti Sokolovska / Štrudl, Milan, Vaněk, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1996), s. 13-30, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení / Bezuško, Petr, Komínek, E., Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí / Bezuško, Petr, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí / Bezuško, Petr, Knésl, Ilja, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení / Bezuško, Petr, Komínek, Emanuel, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 211-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení / Bezuško, Petr, Komínek, Emanuel, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení extrakčních technik pro zjištění izotopového složení Pb v lesních půdách
Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice / Hanák, Jaroslav, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11, č. září (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)