Browse
from 

Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečná doporučení / Bezuško, Petr, Komínek, Emanuel, Kříbek, Bohdan, 1946-, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 211-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso (západní Afrika) a vlivu jejich spalování na životní prostředí - výsledky projektu v roce 2002 a závěrečné doporučení / Bezuško, Petr, Komínek, Emanuel, Kříbek, Bohdan, Pašava, Jan, Wenmenga, Urbain -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení extrakčních technik pro zjištění izotopového složení Pb v lesních půdách
Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna : 24-32 Brno, 24-34 Ivančice / Hanák, Jaroslav, Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení foraminiferových společenstev pocházejících ze sedimentů na území města Brna / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11, č. září (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí / Beneš, Martin, Fiala, Jindřich, Kohout, Roman, Taufer, Antonín -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 274-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení ložisek sklářských surovin v Namibii / Seifert, Antonín -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 10, č. 6 (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Zhodnocení měkkýšů eggenburgu a ottnangu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice) / Čtyroký, Pavel, Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení měkkýšů karpatu ve vrtu Nosislav-3 (34-12 Pohořelice) / Čtyroký, Pavel, Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení možností kontinuálního měření výškového pohybu bodu v horském masivu metodou změny vodního sloupce / Rambouský, Zdeněk -- In: Výzkum rozložení napětí a napěťových změn v exploatovaném horském masivu. Sborník k semináři u příležitosti ukončení řešení projektu Grantové agentury ČR 105/93/2017 -- s. 42-45
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně (24-32 Brno) / Kuchovský, Tomáš, Štastná, Jitka -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení možnosti stabilizace jezírka Netopýrky v Brně / Kuchovský, Tomáš -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. 1 (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi / Tajovský, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 170
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení náběhového období PZP Dolní Dunajovice / Kotek, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 2 (1993), s. 85-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat / Nehyba, Slavomír, Šikula, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 132
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení neogenních sedimentů oblasti Vizovických vrchů na základě podpovrchových dat / Nehyba, Slavomír, Šikula, Jan -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 54-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků v prostoru speleoterapeutické léčebny na 2. patře ložiska Zlaté Hory - jih (15-13 Vrbno pod Pradědem) / Štelcl, Jindřich, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2009 -- S. 201-206
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zhodnocení potenciální eroze v NPR Praděd (1492 m) (Hrubý Jeseník) / Motl, Vojtěch -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 58, č. 1 (2009), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení potencionálních zdrojů zemního plynu a ropy na území ČSFR a význam jejich dalšího výzkumu a průzkumu pro vývoj čs.ropného průmyslu / Němec, František -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 123-144
Zdroj: ČGS (UNM)