Browse
from 

Zkamenělá dřeva hnědouhelných pánví / Lang, Tomáš, Řehoř, Michal -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 37 (208), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělá dřeva na Kubě / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 4 (1998), s. 282-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkaměnělé dřevo - němý svědek minulosti / Pišl, Milan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 151-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé dřevo / Procházka, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 3 (1996), s. 208
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé lesy Severní Ameriky / Řídkošil, Tomáš -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 6 (1997), s. 443-445
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé ryby karpatských hlubin / Gregorová, Růžena, 1961- -- In: Živa -- ISSN 0044-4812 -- Roč. 61, č. 6 (2013), s. 250-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé stopy (ichnofosilie) v brdském kambriu / Mikuláš, Radek -- In: Příroda Brd a perspektivy její ochrany -- s. 28-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zkamenělé stromy / Procházka, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé stromy severozápadních Čech / Dvořák, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5 (1997), s. 3 (1997), Roč. 175-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělé stromy v okolí Plzeňském / Smetana, F. J. -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 210
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkameněliny z vápencových souvků od Vidnavy ve Slezsku / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 19-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkamenělý les v jižní Gobi / Ševčík, Josef, 1943- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 196-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkapalněný zemní plyn z Indonésie / Novotný, Jiří -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 32, č. 11 (1983), s. 523
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkáza města Frank / Košťák, Blahoslav -- In: Lidé a Země -- ISSN 0024-2896 -- Roč. 39, č. 4 (1990), s. 174-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkáza severních Čech blízká nesdělitelnosti / Říha, Martin -- In: Tvář naší země - krajina domova, Svazek 6 - Krajina v ohrožení, Sborník příspěvků ke konferenci konané ve dnech 21.-23. února 2001 na Pražském hradě a v Průhonicích -- ISBN 80-86512-07-X -- s. 8-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkoušení přírodního stavebního kamene / Tesařík, Bohumil -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 32, č. 7 (1984), s. 430
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkrasovění mlčechvostského slepence / Bosák, Pavel, Čáp, Pavel, Zelenka, Přemysl -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, č. zima (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zkrasovění mlčechvostského slepence / Bosák, Pavel, Čáp, P., Zelenka, P. -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35, - (2009), s. 42-45
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zkrasovění mlčechvostského slepence / Bosák, Pavel, 1951-, Čáp, Pavel, 1978-, Zelenka, Přemysl, 1950- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkřemenělá dřeva jihočeských pánví / Novák, Václav, 1945- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 166-167
Zdroj: ČGS (UNM)