Browse
from 

Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu / Kvaček, Milan, 1930-1993 -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 68-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s využíváním ložisek safírů v Laoské lidově demokratické republice / Škoch, Miloslav -- In: Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí -- s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti s využíváním mikroanalytického komplexu SEM-EDX-WDX / Scharmová, Marta, Sulovský, Petr -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 1 (1990), s. 66-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti se sanacemi staveb založených na jílovitých zeminách / Bažant, Zdeněk, 1933-, Klusáček, Ladislav, 1958-, Paseka, Antonín -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 11, č. 4 (2008), s. 16-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti se stanovením mastných kyselin / Borkovcová, Ivana, Kovářová, Miloslava, Linhartová, Marcela -- In: Atherosklerosa 2008 : diagnostika, léčba, prevence v dětském i dospělém věku : Praha 10.-12. září 2008 -- ISBN 978-80-254-2834-4 -- s. 46-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti z aplikace programu revitalizace říčních systémů / Macoun, Zdeněk, 1934-, Pondělíček, Václav -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 11-12 (1994), s. 8-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti z Freiberských hornicko-hutnických dnů / Pták, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 4 (1983), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti z likvidace dolu Jan Šverma v Žacléři : analýza báňských předpisů a jiných souvisejících obecně závazných právních předpisů vztahujících se k likvidaci hlubinného dolu a materiálům použitým při likvidaci zakládáním / Adamec, Zdeněk, Novotný, Karel, Rakouš, Ivan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 9 (2006), s. 9-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti z návštěvy Afghánistánu / Harazim, Slavibor, Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologie a nerostné suroviny zemí JV Asie a Afghánistánu -- s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl / Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Šír, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2006 (2007), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zkušenosti z revizí zajištění starých důlních děl / Poňavič, Michal, Rambousek, Petr, Šír, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 196-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti z vrtání hlubokých hydrogeologických vrtů pro získávání termálních vod / Bezděk, Jakub -- In: Geotermálna energia Slovenska a jej využitie -- s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP / Kopecký, Pavel -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zkušenosti ze sanace podzemních vod kontaminovaných ClU v předpolí prameniště Bzenec / Datel, Josef, Hosnédl, Petr, Kahuda, Daniel, Prinz, Jiří, Střemcha, Jiří, Šeps, Martin -- In: Voda - strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
The Zlatá Baňa deposit in the light of new geological prospecting data, Eastern Slovakia
Zlatá horečka v Ghaně / Vejlupek, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 9 (1990), s. 301-303
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlatá louka - zdroj klimatických údajů od pozdního glaciálu po současnost
Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent / Břízová, Eva -- In: Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology -- ISBN 80-210-1481-4 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zlatá louka peat bog - the source of the climatic date from Late Glacial to Recent / Břízová, Eva -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Vol. 33-34 (2004), p. 19-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Zlatá opuka, hlavní stavební kámen ve středověké Praze