Browse
from 

Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko) / Hlavinková, Pavlína, Kirchner, Karel -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl -- s. 43-53
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997 / Hrádek, Mojmír -- In: Srodowiska górskie - ewolucja rzezby -- Roč. 2003, - (2003), s. 53-54
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zmienność mineralizacji miedziowej w dolomicie granicznym (Cechsztyn, monoklima przedsudecka w świetle badań statystycznych
Zmiennošč składu petrograficznego czwartorzedowych pokryw aluwialnych w dolinach Dunajca i Popradu
Zmiennošč włašcinošci fizyczno-mechanicznych budowlanych piaskowców istebniańskich obszaru Karpat / Buczek-Pulka, Małgorzata, Peszant, Czesław -- In: Zeszyty naukowe. Seria geologia-kwartalnik -- Roč. 10, 1984, č. 1 (1985), s. 5-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie / Franců, Juraj, 1957-, Šrodoň, Jan, Šucha, Vladimír, Zatkalíková, Viera -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 267-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmizí naše největší rašelinové jezero? / Kůrka, Antonín -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 7, č. 4 (1987), s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmizí plochy odkališť u tepelných elektráren a tepláren? / Trčková, Jiřina -- In: Essentia - časopis o cestě za poznáním -- - (2003), s. 13/2003
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zn-Pb-Cu mineralization in reef carbonates beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: possible extremity of the Silesian-Cracow MVT district / Dolníček, Zdenek, Muchez, Philippe, Slobodník, Marek -- In: A.Piestrzynski et al.: Mineral deposits at the beginning of the 21st century -- ISBN 90-265-1846-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Zn-Pb deposits originated by weathering
Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic / Matějka, Dobroslav, 1956-, Procházka, Václav, Uher, Pavel -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Vol. 187, no. 3 (2010), p. 249-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Zn-rich ilmenite and pseudorutile: subsolidus products in peraluminous granites of the Melechov Massif, Moldanubian Batholith, Czech Republic / Matějka, Dobroslav, Procházka, Václav, Uher, Pavel -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie, Abhandlungen -- ISSN 0028-3649 -- Roč. 187, č. 3 (2010), 15
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Zn-spinel a ludwigit z Vysokého Kamene / Šrein, Vladimír -- In: Ústecké muzejní sešity -- Roč. 4 (1993), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Zn-spinel and ludwigite from Vysoký kámen hill (W Bohemia)
Znaczenie glebokiego wietrzenia w morfogenezie Sudetów / Migoń, Piotr -- In: Przeglad geograficzny -- ISSN 0033-2143 -- Roč. 71, č. 1-2 (1999), s. 59-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Znaczenie karbonu dolniego Gór Kaszawskich dla budowy i rozwoju Sudetów zachodnich / Oberc, Józef -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 300-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Znaczenie rzezby inicjalnej w rekonstrukcjach neotektonicznych na wybranych przykladach z Sudetów / Migoń, Piotr -- In: Folia quaternaria -- ISSN 0015-573X -- Roč. 64 (1993), s. 55-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Značenije "dist-sillimanita" dlja ocenki polifazovogo metamorfizma v leptinitovom tele okolo sela Bory v Čechoslovakii
Značenije geofyzičeskich metodov pri ochrane podzemnych vod ot sel'skochozjajstvennych zagrjaznenij
Značenije nižnepleistocenovogo kompleksa otloženij Beroun-avtomagistraĺ