Browse
from 

Změny hydrogeologického režimu při otevření, težbě, po zatopení a remediaci ložiskových oblastí / Černík, Miroslav, Kopřiva, Antonín, Slovák, Jiří, Zeman, Josef -- In: Sanační technologie VII -- ISBN 80-86832-11-2 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Změny hydrogeologických podmínek pro likvidaci hlubinných dolů v centrální části pánve SHR / Glivický, Oldřich -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1-2 (1982), s. 38-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny hydrogeologických poměrů v oblasti po ukončení těžební činnosti v Rosických uhelných dolech / Grmela, Arnošt -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 317-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny hydrologického režimu v západní Evropě / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 5 (1995), s. 74-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Změny karbonátových sekvencí způsobené sestupující dešťovou vodou: západní a jihozápadní Irák
Změny klimatu vzhledem k proměnlivosti solárně-terrestrických jevů / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: Klimatické změny a lesní hospodářství. Sborník referátů -- s. 11-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Změny komplexních nečistot platformních vápenců v čase a pravděpodobný význam atmosférického prachu: studie s důrazem na gamaspektrometrická a magnetosusceptibilitní měření z odkryvů (eifel-frasn, Morava, Česká rep.).
Změny koryta dolní Dyje v období 1830-2001 způsobené antropogenní činností / Skokanová, Hana -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 4 (2005), s. 271-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny krajiny Tišnovska ve vojenských kartografických výstupech / Cetkovský, Stanislav, Havlíček, M., Kallabová, Eva, Kirchner, Karel -- In: 150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006) -- s. 35-35
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny krajiny v povodí Dolní Jihlavy / Dvořák, Petr -- In: Fyzickogeografický sborník 3 -- s. 79-83
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor / Jiřele, Vratislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 321-324
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny kvality vody v české části povodí Labe v 90. letech (dvanáct let spolupráce Čechů a Němců na Labi)
Změny kvality vody v povodí Labe
Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka / Kliment, Zdeněk, 1961-, Langhammer, Jakub, 1969- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 111, č. 2 (2006), s. 168-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON / Fottová, Daniela -- In: Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO -- ISBN 80-85813-76-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny magnetického pole Země - efekt dolní konjunkce Venuše / Čech, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 51-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny mikrochemismu psamitické frakce sedimentů říčky Kamenice v profilu od Tanvaldu po ústí do Jizery u Spálova, severní Čechy (03-32 Jablonec nad Nisou, 03-41 Semily) / Fediuk, František, 1929- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 151-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny mikroštruktúr súdržných zemín spôsobené šmykovým pohybom / Klukanová, Alena, Modlitba, Igor -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 297-304
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka / Hojdar, Josef, Kašpar, Jiří, Měsková, Lenka -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 5 (1998), s. 147-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny nanoflóry v oligocenních sedimentech ždánické jednotky ve vrtu Křepice-5 (flyšové pásmo Západních Karpat, Česká republika) : 34-21 Hustopeče / Stráník, Zdeněk, 1931-, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 91-93
Zdroj: ČGS (UNM)