Browse
from 

Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru / Kaláb, Zdeněk, Marek, R., Stolárik, M. -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře -- S. 102-109
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zohlednění počtu důlně indukovaných jevů v seizmickém zatížení objektů v mapách střetů zájmů / Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 2 (2007), s. 151-158
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zoisit z Plzně / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 1 (2000), s. 52
Zdroj: ČGS (UNM)
Zoisite-rich rock as a result of gabbro metasomatism, Újezd u Kunštátu, Letovice Complex
Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum / Janoušek, Vojtěch, Machek, Matěj, Soejono, Igor, Žáčková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zoisova sbírka minerálů v Přírodovědeckém muzeu Slovinska / Matyášek, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 70-72
Zdroj: ČGS (UNM)
A Zois's mineral collection in the Natural History Museum, Slovenia
Zoloto-serebrjannaja mineralizacija žily Terezija mestoroždenija Banskaja Št'javnica / Gazdík, Radomír, Genkin, Aleksander Dmitrijevič, Jelen, Stanislav, Kovalenker, Vladimir Aleksandrovič, Laputina, Irina Petrovna, Sandomirska, Sofija Mojsejevna -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 38, no. 5 (1987), s. 615-640
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel akademik Emil Mazúr / Jakál, Jozef -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 28 (1990), s. 241-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel akademik Jaromír Koutek / Varček, Cyril -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 1 (1983), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel Arnold Nemcok -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 211-212
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel Arnold Nemčok / Čabalová, Darina -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 216-217
Zdroj: ČGS (UNM)
Zomrel Prof. RNDr. Jozef Švagrovský, DrSc. / Sitár, Viliam -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 2 (1986), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii / Pěgřímek, Rastislav, 1931-, Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2001), s. 52-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka) / Pálenský, Peter, Šikula, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa / Černý, Martin, Holá, Šárka, Moravčík, Pavel -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 72-73, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonal association of secondary minerals from burning dumps of coal mines near Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia
Zonal development of residual kaolin in the muscovite granite of the Smrčiny massif (Fichtgebirge) / Bylová, I., Neužil, Josef, 1925-, Reichelt, Miloslav -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonal sampling of soil and underground waters pollutied by agricultural activities / Krajča, Jaromil, Prax, Alois -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(1) -- s. 217-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonalita křemene a živce ve vulkano-plutonickém komplexu východních Krušných hor (Česká republika, Německo): doklad opakovaného míšení magmat