Browse
from 

Zonace kolektorských perspektiv spodního miocénu mezi Choryní a Českým Těšínem (15-44 Karviná, 25-12 Hranice, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek, 26-11 Jablunkov, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka) / Pálenský, Peter, Šikula, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa / Černý, Martin, Holá, Šárka, Moravčík, Pavel -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 72-73, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonal association of secondary minerals from burning dumps of coal mines near Kladno, Central Bohemia, Czechoslovakia
Zonal development of residual kaolin in the muscovite granite of the Smrčiny massif (Fichtgebirge) / Bylová, I., Neužil, Josef, 1925-, Reichelt, Miloslav -- In: 7th Conference on Clay Mineralogy and Petrology, Karlovy Vary 1976 -- s. 7
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonal sampling of soil and underground waters pollutied by agricultural activities / Krajča, Jaromil, Prax, Alois -- In: Proceedings : International symposium "Impact of agricultural activities on groundwater" . XVIth Congerss of the International association of hydrogeologists, Prague, Czechoslovakia, September 5th-11th, 1982 . Memoires 16(1) -- s. 217-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonalita křemene a živce ve vulkano-plutonickém komplexu východních Krušných hor (Česká republika, Německo): doklad opakovaného míšení magmat
Zonality of low-pressure polyphase metamorphism in open system for the fluid phase in the gneiss-amphibolite complex of Gemeric unit
Zonality of the Devonian carbonate sediments in Moravia (ČSFR) / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Proceedings of the 1st International Conference on the Bohemian Massif -- ISBN 80-7075-104-5 -- s. 121-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald / Žáček, Vladimír -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1988, č. 3 (1989), s. 315-341
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech / Bláha, Vladimír, Holeček, Jan, Rukavičková, Lenka -- In: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V -- ISBN 978-80-86832-68-5 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zonální křemen-ametystové žíly u Kojatína na třebíčsku / Mrázek, Ivan, 1940-, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 2 (1988), s. 59-60, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonální reakční skarn mezi mramorem a amfibolitem z Mirošova u Strážku, západní Morava / Novák, Milan, 1952- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 70 (1985), s. 7-23, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonální Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách / Siman, Pavel, Stankovič, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 161-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonální žíla ocellárního lamprofyru až hornblenditu od Dobříše : (12-43 Dobříš) / Holub, František, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 106-108, Příl. VII
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika / Radvanec, Martin -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 3-4 (1992), s. 175-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonálnost pňů Li-F granitu / Jarchovský, Tomáš -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonálnost rud a primárních aureol sulfidických rud ložiska Staré Ransko / Holub, Milan -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 196-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonálnost v distribuci akcesorií kulmu artmanovsko-osoblažské kry / Otava, Jiří, 1950- -- In: Folia Univ. Purkyn. brun., Geol. -- Roč. 22, č. 3 (1981), s. 111-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Zonaľnosť v raspredelenii akcesorijej kulma Artmanovsko-osoblažskoj kry
Zonárne členenie miocénu západných Karpát na základe vápnitej nanoflóry / Lehotayová, Růžena -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)