Browse
from 

Způsobil výzdvih Tibetu příchod ledové doby? / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 4 (1994), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsoby vyhodnocování měření rozpojitelnosti s využitím výpočetní techniky / Hochmann, Alois -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 (1988), s. 52-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 1 / Smíšek, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 34-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsoby vyřizování tektonických poruch v porubech - část 2 / Smíšek, Vlastimil -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 2 (1989), s. 89-93
Zdroj: ČGS (UNM)
Způsoby zpevňování horninového masívu před hlavou tunelovacího stroje / Smetánka, Jiří -- In: Tretie banícko-geologické dni Zlatá Idka 1984 -- s. 151-163
Zdroj: ČGS (UNM)
Zr-Minerals from Trachytic Rocks of the Lužické hory Mts.
(Zr, Ti, REE) - minerals of young alkaline volcanics in the northern Bohemia
(Zr, Ti, REE) - Minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách / Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9, - (2001), s. 280-282
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
(Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách / Pivec, Edvín, Ulrych, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 280-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn-mineralizace v západní části ložiska Břevniště (severočeská křída, strážský blok) / Scharm, Bohdan, 1937-, Scharmová, Marta -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
The Zr-U-Ti-Nb-Tr-Mn Mineralization in the Western Part of the Břevniště Deposit (Cretaceous of Northern Bohemia)
The Zr/Hf ratio as a fractionation indicator of rare-metal granites
Zrádné bahenní vulkány / Sladký, Jiří, 1958- -- In: Příroda -- ISSN 1211-3603 -- Č. 6 (2014), s. 42-47
Zdroj: ČGS (UNM)
Zrání a tvorba uhlovodíků ve vztahu k tepelné historii sedimentů východoslovenské neogenní pánve / Franců, Jiří -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 373-375
Zdroj: ČGS (UNM)
Zranitelné oblasti / Prchalová, Hana, Rosendorf, Pavel -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 51, č. 7 (2001), s. 185-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1 (23-12 Ledeč n. Sázavou, 23-14 Pelhřimov, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava, 24-34 Ivančice, 24-43 Šlapanice) / Čurda, Jan, Hroch, Zdeněk, Kadlecová, Renáta, Moravcová, Olga, 1968-, Pálenský, Peter, Štěpánek, Petr, 1949-, Tomas, Robert, 1971- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Zranitelnost půdy a podzemní vody kontaminanty / Vrba, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 6 (1988), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Zrážko-odtokový model SAR / Gabriš, Peter, Skočík, Rudolf -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 355-360
Zdroj: ČGS (UNM)
Zrážkoodtokový model nelineárnej kaskády a jeho použitie pri modelovaní celkového odtoku / Svoboda, Aleš -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 31, č. 3-4 (1983), s. 288-296
Zdroj: ČGS (UNM)
Zrážkové a odtokové pomery povodia Čiernej vody na východoslovenskej nížině / Kravčík, Michal -- In: Vodní hospodářství. řada A -- Roč. 37, č. 10 (1987), s. 273-275
Zdroj: ČGS (UNM)