Browse
from 

Zpráva o předběžné geologické dokumentaci dočasných odkryvů stavby metra linky A v Praze na Červeném vrchu (Vokovice) / Budil, Petr, Hroch, Tomáš, Kozák, Vladislav, Kraft, Petr, Mikuláš, Radek, Peršín, Jan, Steinová, Marika, Tasáryová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o radiometrickém 10Be datování glacigenních a periglaciálních tvarů v Krkonoších
Zpráva o rekonstrukci mostu Karlova. 2. část / Soukup, Jiří -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 2 (2004), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o revizi spodnomiocenního karpologického materiálu z české části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou) / Teodoridis, Vasilis -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 157-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o revizi třetihorní flóry hlavačovského pruhu a okolí Holedeče (12-11 Žatec, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník) / Teodoridis, Vasilis -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1:10 000 v okolí Tišnova (24-32 Brno) / Dvořák, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov) / Dvořák, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie / Kříbek, Bohdan, Pecina, Vratislav, Seifert, Antonín, Vrána, Stanislav (2000) -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o řešení úkolu "Zhodnocení geopotenciálu v okolí Muyombe, Zambie" / Kříbek, Bohdan, 1946-, Pecina, Vratislav, 1961-, Seifert, Antonín, 1944-, Vrána, Stanislav, 1936- -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov - prag ve spodním devonu Barrandienu / Vorel, Tomáš -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2002), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o sedimentologických výzkumech hraničního intervalu lochkov-prag ve spodním devonu Barrandienu (12-42 Zbraslav) / Vorel, Tomáš, 1974- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 82-84
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě (25-13 Přerov) / Petrová, Pavla, 1972- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 35-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o společenstvech foraminifer z J-vrtů (dálnice D47, Bělotín) u Hranic na Moravě / Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8, č. září (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části konicko-mladečského devonu (24-21 Jevíčko) / Bábek, Ondřej, 1969- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve (12-23 Kladno, 12-24 Praha, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-43 Golčův Jeníkov) / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o studiu tafonomie ostnokožců v příbřežních prostředích české křídové pánve / Žítt, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zpráva o výskytu aragonitu u Měrunic v Českém středohoří / Filippi, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 426-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě / Záruba, Bořivoj -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 113-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výsledcích mapování v sz okolí Oskavy / Koverdynský, Bohdan, 1937- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 19-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o výsledcích přírodověděckých resortních výzkumných úkolů R 21/73 a R 21/73D v letech 1975-1980 / Hanzák, Jan, Prokop, Rudolf J., 1934- -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 151, č. 2 (1982), s. 96-108
Zdroj: ČGS (UNM)