Browse
from 

Zusammenfassende Auswertung des Ausbaus des Sees Most
Die Zusammensetzung der moldanubischen Marmore als ein wichtiges Argument für das präkambrische Alter der Bunten Serie
Zusammensetzung von Ferrotapiolit-Tantalit-Paaren im Beryll-Columbit Pegmatit von Moravany nad Váhom (Považský Inovec Mts., Slowakei)
Zustand und Methoden der Fernerkundung von natürlichen und anthropogenen Landschaftsstrukturen im geographischen Institut der Tschechoslovakischen Akademie der Wissenschaften in Brno
Zůstáváme stranou / Cílek, Václav -- In: Respekt -- Roč. 19, č. 11 (2008), s. 57-57
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Zvětraliny bazických a ultrabazických hornin letovického krystalilika / Bezvodová, Bohumila -- In: Sborník geologických věd. Ložisková geologie a mineralogie -- Č. 28 (1988), s. 167-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvětrávací a erozní toky arsenu v hmotové bilanci povodí
Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Příroda : sborník prací z ochrany přírody -- ISSN 1211-3603 -- Roč. 3 (1996), s. 27-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvětrávací kůry krystalických hornin Karákóram
Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí) -- ISBN 80-901855-5-X -- s. 27-39
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun) / Čejka, Jiří, Hilgard, Stanislav, Kříbek, Bohdan, 1946-, Macurová, Hana, Sedláček, Václav, Strnad, Mojmír, Šebestová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 114-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvětrávání hornin v půdní bilanci stopových kovů.
Zvětrávání karbonských arkóz : státní hrad Švihov / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 2 (1988), s. 171-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvětrávání stavebních a sochařských kamenů působením mikroorganismů a lišejníků / Borovec, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 1 (1990), s. 91-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras) / Roblíčková, Martina -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 96, č. 2 (2011), s. 113-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvířecí osteologické pozůstatky 13. století z archeologického výzkumu na ulici Koliště v Brně / Pecka, Tomáš, Zůbek, Antonín -- In: Ve službách archeologie. 6. Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc. a 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 85 (2000), s. 163-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvláštne formy krasových sedimentovv západnej častri Velkej Fatry / Vincenc, Štefan -- In: Geológia a surovinové zdroje kvartéru. Technika prieskumu -- s. 120
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvláštní podmínky liniových staveb v poddolovaném a zátopovém území / Broul, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 1 (2001), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Zvláštní typ sintru ve zbrašovských aragonitových jeskyních (25-12 Hranice) / Šteffan, Martin -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)