Podrobnosti záznamu

Název
   : Assessment of risk from existence not touch off load TNT in borehole to geophisical investigation in Halenkovice and concept of equipped
Další názvy
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření