Podrobnosti záznamu

Název
    Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Vojnuv Mstec. SOG - CGS Praha.
Další názvy
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin.Vojnův Městec. SOG - ČGS Praha