Podrobnosti záznamu

Název
    Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Velka Bites. SOG - CGS Praha.
Další názvy
    Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Velká Bíteš. SOG - ČGS Praha