Podrobnosti záznamu

Název
    Ryda, K. (2011): Opinion CHLO in terms of protection of mineral resources. Zdar nad Sazavou. SOG - CGS Praha.
Další názvy
    Posudek ZÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Žďár nad Sázavou. SOG - ČGS Praha