Podrobnosti záznamu

Název
    Ryda, K. (2011): Opinion LO in terms of protection of mineral resources. Svetnov. SOG - CGS Praha.
Další názvy
    Rýda, K. (2011): Posudek ÚP z hlediska ochrany ložisek nerostných surovin. Světnov. SOG - ČGS Praha