Podrobnosti záznamu

Název
   2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec
Nakladatel
    Česká geologická společnost
Místo vydání
    Monínec
Datum vydání
    2011
ISBN
    978-80-87487-00-6
    9788087487006
Klíčové slovo
    21.-25.9.2011
    České
    Geologické
    Geologickej
    Kongres
    Monínec
    Otevřený
    Slovenskej
    Společnosti
    Spoločnosti
Části této monografie
    Aplikace ČGS prakticky - jak získat užitečné informace z databází
    Barioferrite, BaFe3+12O19 - a new magnetoplumbite-group mineral from the Most Basin, Czech Republic
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Geotrasa sudetská, geologicko-turistický průvodce
    Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Nástroje orientační analýzy pro GIS
    Petrophysical properties of HP metabasites of the Kutná Hora Unit
    Popularizace věd o Zemi ze zkušenosti Mezinárodního roku planety Země
    Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)