Podrobnosti záznamu

Název
   9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
Editor
    Kožušníková, A.
    Ruppenthalová, L.
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2013
Země vydání
    Česká republika
Edice; číslo
   Documenta Geonica. 2013
   1
Klíčové slovo
    česko
    Geologie
    Konference
    Pánví
    Polská
    Uhelných
Části této monografie
    Exkurzní průvodce
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Pískovce a slepence peruckých vrstev (spodní cenoman, svrchní křída) východních Čech a uhelná hmota v nich
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Složení a vlastnosti organické hmoty v jílovci sladkovodního spodního cenomanu (perucké vrstvy) z úbočí Litického Chlumu v Záměli, východní Čechy
    Texture of cokes in relation to parameters of coal and coke
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů