Podrobnosti záznamu

Název
   10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
Nakladatel
    VŠB - Technická univerzita Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
ISBN
    978-80-248-2026-2
Klíčové slovo
    10
    21
    Česko-Slovenský
    Hydrogeologický
    Kongres
    Mezinárodní
    Století
    Strategická
    Surovina
    Voda
Části této monografie
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti