Podrobnosti záznamu

Název
   10. KVARTÉR. Sborník abstraktů
Editor
    Ábelová, M.
    Ivanov, M.
Nakladatel
    Masarykova univerzita
Místo vydání
    Brno
Datum vydání
    2004
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    10
    Abstraktů
    KVARTÉR
    Sborník
Části této monografie
    Váté písky v Brně?
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení