Podrobnosti záznamu

Název
   Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
Autor
   Dempírová, Ludmila
   Sysalová, Jiřina
Nakladatel
    Praha
Místo vydání
    Spektroskopická společnost JMM
Datum vydání
    2006
Typ dokumentu
    skripta
Edice; číslo
   ISBN 80-903732-0-8
Klíčové slovo
    AAS
    Absorpční
    Atomová
    Geologických
    II
    Kap.14
    Kurz
    Materiálů
    Počet
    Pokročilé-skripta
    Příprava
    Spektrometrie
    Stanovení
    Str
    Str.120-126
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014