Podrobnosti záznamu

Název
   Chemické složení vltavínů chebské pánve a jejich vztah k dalším tektitům středoevropského pádového pole
Autor
   Skála, Roman
Nakladatel
    Geologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
Fyzický popis
    29 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Projekt: GA205/05/2593, GA ČR
    Překlad názvu: Chemical composition of moldavites from the Cheb Basin and their relationship to other tektites of the Central European strewn field
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Předmětová kategorie
    Cheb basin
    moldavite
Klíčové slovo
    Chebské
    Chemické
    Dalším
    Pádového
    Pánve
    Pole
    Složení
    Středoevropského
    Tektitům
    Vltavínů
    Vztah
Abstrakt (česky)
   Pro více než 350 jednotlivých nálezů tektitů ze 4 lokalit v chebské pánvi byly určeny základní fyzikální vlastnosti (hmotnost, tvar, barva a skulptace). Tyto vlastnosti jsou podobné vltavínům z jižních Čech. Technikou elektronové mikroanalýzy bylo charakterizováno celkem 24 tektitů z chebské pánve a 17 vltavínů z jižních Čech a západní Moravy. Obsahy hlavních prvků zaujímají široký interval a pro obě skupiny se překrývají; trendy prvků v Harkerových diagramech však umožňují odlišit několik dílčích skupin. Vedlejší a stopové prvky byly stanoveny technikou LA-ICP-MS. Jak chebské tak jihočeské resp. moravské tektity vykazují značnou nehomogenitu s četnými šlírami a fluidální stavbou. Předběžné výsledky datování metodou 40Ar/39Ar potvrzují stejné stáří jihočeských a moravských vltavínů a chebských vzorků. Objev nového dílčího pádového pole vltavínů v okolí Chebu potvrzuje teorii že vltavíny byly vyvrženy z riesské impaktové struktury v podobě vějířovitého tělesa.
Abstrakt (anglicky)
   Basic physical properties (weight, shape, color and sculpture) were evaluated for over 350 individual finds of tektites from 4 different localities in the Cheb Basin. They are similar to those observed for South Bohemian moldavites. Totally, 24 tektites from the Cheb Basin and 17 from the South-Bohemian and Moravian substrewnfields have been characterized chemically using EPMA. Contents of major elements overlap between the two sample sets covering a broad range; trends observed in the Harker plots, however, seem to differentiate several partial groups. Minor and trace elements have been measured with an LA-ICP-MS technique. Preliminary 40Ar/39Ar dating shows that Cheb tektites are coeval with moldavites from South Bohemia and Western Moravia. Finding of a new moldavite substrewnfield around Cheb substantiate the theory that moldavites were ejected from the Ries impact structure in a fan-shaped jet.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012