Podrobnosti záznamu

Název
   Chondrichthyes (Paryby) České křídové pánve a jejich využití v peleoekologii a stratigrafii
Další názvy
    Chondrichthyes of the Bohemian Cretaceous Basin and their application in palaeoecology and stratigraphy
Autor
   Mazuch, Martin
Datum vydání
    2005
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    ostatni
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin
    cenoman
    Chondrichtyes
    cretaceous
    Elasmobranchii
    mesozoic
    palaeoecology
    stratigraphy
    turon
    Vertebrates
Klíčové slovo
    Chondrichthyes
    České
    Křídové
    Pánve
    Paryby
    Peleoekologii
    Stratigrafii
    Využití
Abstrakt (česky)
   Shrnutí a využití Chondrichthyes v geovědách
Abstrakt (anglicky)
   Summary and application of the Chondrichthyes in geosciences
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012